امروز باران خیابان های شهر راتطهیر کرد کمکم کن  من هم مانند باران مصداق صفت طاهره تو شوم بیشتر »
کلیدواژه ها: #باران, طاهره

موضوعات: روایت های آندو
   پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397نظر دهید »
دوستی داشتم که دوران دانشگاه، سرطان مادرش را گرفته بود. چادر من او را به یاد مادرش می انداخت می گفت: راه رفتن در کنار تو مرا آرام می کند، چادرت مادرم را برایم تداعی می کند بیشتر »
کلیدواژه ها: سرطان, مادر, پناه چادر, چادر
   پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397نظر دهید »
(تق تق) صدای کوبیدن در به گوشش رسید‘ چندین سال بود که صدای در را، این موقع روز نشنیده بود. با آن جسم فرتوت و روسری سفید که صورت چروکیده اش را قاب گرفته بود‘ به سمت در رفت . نگاهی به سر و وضع خود کرد؛ همان دمپایی هایی که پسرش برای روز مادر گرفته بود به… بیشتر »
   پنجشنبه 20 اردیبهشت 13971 نظر »
جستجو
 << < اردیبهشت 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
کاربران آنلاین
  • مدرسه علمیه کوثر ورامین
  • محمدی
  • آقای کیانی
  • آ.ن - ثقلین
  • سمیه مسگرزاده
  • زفاک
  • اعظم صالح ابادویی
  • maryam.r
  • مریم اسحاقیان
 
اسرار عبادات