دلم لک زده بود یک بار بروم و التماس دعایی بگویم.

می دانستم لطفش همیشه شامل حال ماست اما طلب دعا از محضرش لطف دیگری دارد. توی این فکرها بودم که دیدمش.

-ای پسر رسول خدا(ص) درخواستی داشتم؛ در دعاهایتان یادی هم از ما بنمائید

-فکر کرده ای یادتان را فراموش می کنیم؟

_می دانم که نه، اما…

_هر وقت خواستی ببینی چقدر به یاد تو هستیم. ببین خودت چقدر یاد مائی

یادم باشد بیشتر یادش باشم. نباید یادم برود…

(اصول کافی/ ج 4/ ص469)

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   دوشنبه 3 بهمن 1390نظر دهید »

اسطوخدوس :

-اسطوخدوس تقویت کننده مهم سلسله اعصاب بوده ،ازنشاط آورهای خوب می باشد.

-اسطوخدوس مدربوده ،برای شستشوی کلیه ها مفیداست.

-اسطوعدوس تنظیم کننده عادت ماهانه بانوان است.

-اسطوخدوس بهترین دم کرده برای درمان بی خوابی هاست .

-اسطوخدوس برای ضعف معده ،سرگیجه وانواع سردردهامناسب بوده، ازمیکروب کش های قوی به حساب می آید.

به طور متوسط درروز یکی دوفنجان (15-20گرم)جوشانده آن توصیه      می گردد ؛نباید ازمصرف آن غافل بود وحداقل سعی شود درهفته سه مرتبه مصرف شود.

کلیدواژه ها: سلامتی

موضوعات: طب
   یکشنبه 25 دی 13902 نظر »

سه چیز ازگنج های نیکوکاری است :پنهانی صدقه دادن ومصیبت راکتمان کردن وشکایت خویش راازمردمان نهان ساختن.

خداوند می فرماید: «اگربنده ام رابیماری دهم وصبرکندونزدعیادت کنندگان ازمن شکوه نکند ،گوشتی بربدنش می نشانم بهتر ازگوشت خودش وخونی به پیکرش می بخشم بهتراز خون خودش .اگرشفایش دهم ،همه گناهانش می روند واگر جانش رابگیرم ،به زیر سایه رحمتم می آید.»

کلیدواژه ها: صدقه

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   پنجشنبه 22 دی 13902 نظر »

سه چیز ازگنج های نیکوکاری است :پنهانی صدقه دادن ومصیبت راکتمان کردن وشکایت خویش راازمردمان نهان ساختن.

خداوندمی فرماید:«اگربنده ام رابیماری دهم وصبرکندونزدعیادت کنندگان ازمن شکوه نکند ،گوشتی بربدنش می نشانم بهتر ازگوشت خودش وخونی به پیکرش می بخشم بهتراز خون خودش .اگرشفایش دهم ،همه گناهانش می روند واگر جانش رابگیرم ،به زیر سایه رحمتم می آید.»


موضوعات: متفرقه
   پنجشنبه 22 دی 1390نظر دهید »

درباره سه چیز سوگند می خورم :مال هیچ بنده ای باصدقه کم نمی شود ،

واگر کسی برستمی که براو رفته است ،صبرکند، خداوند  عزوجل برعزتش می افزاید،

وهرکس دست به پیش مردمان  دراز کند،خداوندفقیرش می کند.

وسخنی باشما دارم ،آن را به دلیل بسپارید:

دنیابرای چهارکس است :

یکی بنده ای که خداوندمال ودانش بدو داده استو در هزینه کردن مال خویش از خدا می­ترسدوخویشاوندان را یاری می­کندومی­داندکه خدا در مال او حقی داردو چنین کسی را نزدخدا والاترین جایگاه هست

دیگر یکی است که خداوندبه او دانش داده و مالش نداده است ؛ولی نیتی صادق دارد و می­گوید اگر مال می­داشتم؛مانند فلانی می­کردم چنین کسی به نیت خود ماجور است.این کس و آن اولی را یک اجر پاداش است

یکی دیگرراخداوندمال داده و دانش نداده و بی­دانش مال را خرج می­کندو ازپروردگار نمی­ترسدو دست خویشان را نمی­گیردو در مال خویش حقی برای خدا نمی­شناسد.چنین کسی نزدخدادارای پست­ترین جایگاه است

یکی دیگر را خدانه مال داده نه دانش و می­گوید اگر مال داشتم مانند فلانی خرج می­کردم.این کس نیز در گرو نیت خود است و گناهش مانند نفرپیش است.

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   چهارشنبه 21 دی 1390نظر دهید »

سه چیز همواره باامت من است :

بدگمانی به مردمان و

حسودی و

بدگمانی به آینده .

پس چون گمان بد می بری ،به آن عمل مکن و

چون حسودی می کنی ،ازخداآمرزش بخواه

وچون به آینده بدگمان می شوی،اهمیت مده وبه راه خودبرو

«نهج الفصاحه»

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   سه شنبه 20 دی 1390نظر دهید »

یکی اززاهدان نزد خلیفه وقت شد.

خلیفه وی را گفت:

«ای مرد !مرا پندی ده!»

مردزاهدگفتش:

«به سفرچین رفته بودم .گوش ملک چین کرشده بود.

می گریست وگفت:

ازآن نمی گریم که شنوایی ازمن برفته است

ولیکن ازآن می گریم که مبادا مظلومی بردرم فریاد کندومن نشنوم !»

«نصیحة الملوک»

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   دوشنبه 19 دی 13901 نظر »

خداوند به حضرت موسی (ع)خطاب کرد :

ای موسی من مریض شدم ،چرابه عیادت من نیامدی ؟!

حضرت موسی(ع)عرض کرد :

پروردگارا مگر توهم مریض می شوی؟!

خطاب رسید:«آری،فلان بنده من،دوست من درفلان جا مریض شده است،به عیادتش نرفته ای ! یعنی درواقع به عیادت من نیامده ای.

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   یکشنبه 18 دی 13902 نظر »

1 ... 68 69 70 71 72 73 ...74 ... 76 ...78 79

جستجو
 << < خرداد 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
کاربران آنلاین
  • مدرسه علمیه کوثر ورامین
  • محمدی
  • آقای کیانی
  • زهره علیان نژادی
  • سمیه مسگرزاده
  • زفاک
  • اعظم صالح ابادویی
  • maryam.r
  • مریم اسحاقیان
 
اسرار عبادات