اول هفته و اول صبح و بدرقه راه همسر جان شدن چه زیباست هنوز منزل پدرم بودم به همسرم گفتم:(اگه بیام خونه دلم می گیره بعد از رفتنت) وسایلش را آماده کردم …با همه خداحافظی کرد. آرام آرام از پله ها پایین می رفتیم وقتی توی حیاط رسیدیم دست هایش را گرفتم و… بیشتر »
   جمعه 11 اسفند 13963 نظر »
مادری و حس آن را، شاعران و ادیبان بسیار سروده.  مادری را باید مادر شد و تعریف کرد اما مادرانه شدن، فقط با عاشقی معنا می شود و رنگ می گیرد. روی سخنم با آن مادری است که مادری کرد و مادر شد.  ام البنین را می گویم، بهتر است او را ام الشهدا نامید. شبانه های… بیشتر »
   جمعه 11 اسفند 1396نظر دهید »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی