سرم توی جزوها و درسم بود، طبق معمول دخترکم هم به تقلید من برگه ای برداشته و مثلا مشق  می نوشت ، بعدهم آهسته کنار من آمد و مشغول زمزمه درسش شد. گوش هایم به سمت زیر لبی هایش تیز شد؛ با تعجب بیشتری گوش کردم. هم زمان نگاهش خندید و گفت: راست میگم مامان مگه… بیشتر »
   سه شنبه 8 اسفند 1396نظر دهید »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی