عشق تبعيض نگاه همگان در من و توست خاطراتي به بلنداي زمان از من و توست باورم گشته كه تو جاني و جانان مني حاصل عشق همين نكته ميان من و توست مرگ تعبير سراييست كه تنها باشي غم بي همنفسي راز زوال من و توست ره صد ساله كه گويند همين يك نظر است ور نه در گردش… بیشتر »
   شنبه 15 اردیبهشت 1397نظر دهید »
جستجو
 << < اردیبهشت 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
کاربران آنلاین
 • فاطمه الزهرا ایلام
 • حوزه علمیه الزهرا(س) گلدشت
 • زكي زاده
 • راضیه پاكدامن ناييني
 • ميرزايي
 • ریحانه الرسول ساوه
 • پشتیبانی کوثر بلاگ
 • سیده مهتا میراحمدی
 • مدرسه علمیه الزهرا تبریز
 • عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن
 • بهار
 • بهاره شیرخانی
 
ایده های درآمد زا