عشق تبعيض نگاه همگان در من و توست خاطراتي به بلنداي زمان از من و توست باورم گشته كه تو جاني و جانان مني حاصل عشق همين نكته ميان من و توست مرگ تعبير سراييست كه تنها باشي غم بي همنفسي راز زوال من و توست ره صد ساله كه گويند همين يك نظر است ور نه در گردش… بیشتر »
   شنبه 15 اردیبهشت 1397نظر دهید »
جستجو
 << < اردیبهشت 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
کاربران آنلاین
  • مدرسه علمیه کوثر ورامین
  • محمدی
  • آقای کیانی
  • سمیه مسگرزاده
  • زفاک
  • اعظم صالح ابادویی
  • maryam.r
  • مریم اسحاقیان
 
اسرار عبادات