قواعد برای طرح داستان کوتاه:

محدودیت زمان+محدودیت مکان+یک موضوع

- از ویژگی های طرح خوب این است که خواننده را پای کتاب میخکوب کند و از خود بپرسد که بعدش چی؟

- از دیگر ویژگی های طرح خوب, وجود کشمکش در طرح است یعنی شخصیتی که در داستان حضور دارد باید با یک فرد دیگر درگیر باشد و با آن به کشمکش بپردازد.

انواع کشمکش(حداقل یک نوع دید در طرح باشد)

1- کشمکش فرد با فرد دیگر(قهرمان وضد قهرمان)

2- کشمکش با طبیعت(سیل و..)

3-کشمکش و درگیری فرد با خودش و درونیات و افکارش(مثل داستان بچه مردم ) کشمکش و تعلیق رابطه تنگاتنگی دارند.

4-یک ویژگی طرح خوب این است که خالی از تصادف باشد(رمان های زرد و عامه پسند و فیلم های هندی)

4- راوی طرح معمولا سوم شخص است و زمان حال است.

5- هر طرح خوب داستانی, باید همواره با توطئه و نیرنگ یا هردو باشد.

توطئه (ژانرهای پلیسی/نیرنگ(خانوادگی وعشقی) البته عمومیت ندارند.

شخصیت:

فردی است که داستان در مورد اوست و در موقعیت دراماتیک است, بیش ترین حضور را دارد(در داستان کوتاه , دیگران سیاه لشگر هستند/ از اول تا انتهای داستان باید حضور داشته باشد ونقش ایفا کند(منفعل نباشد)

 باید دارای مشکلی باشدکه روال طبیعی زندگی اش رابه هم بریزد وبرای بیرون رفت از آن, تلاش به خرج بدهد(اگر درتلاش نباشد یک خاطره است نه داستان)

هرچه در داستان جلو می رویم این مشکل حادتر می شود و با سادگی حل نشود و تصادفی نباشد, حاصل تلاش او باشد.

شخصیت فرعی: تا اندازه ای باید به آن توجه کرد البته به اندازه شخصیت اصلی پردازش نشده باشد(شخصیت اصلی داستان داش آکل, فرعی کاکارستم)

شخصیت فرعی افرادی هستندکه نسبت به هم نوعان خود هیچ امتیازی ندارند(خاص نیست و گرنه شخصیت اصلی می شود)

باید به ویژگی های هم توجه کنیم و بتوانیم چند از آن بنویسیم.

داستان کوتاه: یک شخصیت اصلی و چند شخصیت فرعی

رمان: چند شخصیت اصلی و چند شخصیت فرعی و…

از دیگر ویژگی های شخصیت:

پویایی اوست (نه ایستایی او) یعنی در همه جا یک جور نباشد همیشه در حال تغییر باشد.

- حادثه است ویژگی های درونی آدم را نشان می دهد.

روایت: نقل کردن همانی است که هست( عدم تعادل ندارد)

خاطره: با روایت یکی است و زمان و مکان مهم است (گاهی روایت یا خاطره است مثل کتاب دا)

موضوعات: آموزش نویسندگی  لینک ثابت[دوشنبه 1397-04-25] [ 05:18:00 ب.ظ ]