نوشته شده توسط نویسنده وبلاگ

سرکار خانم فریبا حقیقی

در حالی که منتظر اتوبوس بودم، چهره های مردم را نگاه می کردم، بعضی با دقت به شماره مسیر نگاه می کردند و بعد سوار می شدند تا مبادا مسیرشان دور و اشتباه شود.

بعضی هم فقط دنبال وسیله ای بودند برای گذر از آن ایستادن و انتظار،

بدون دغدغه شماره مسیر و اتوبوس.

شباهتی که میان انتخاب مسیر اتوبوسی و انتخاب مسیر زندگی داشت، من را به تعجب واداشت.

موضوعات: اخلاقی وتربیتی, فرهنگی, روایت تولیدی, #به قلم خودم  لینک ثابت[سه شنبه 1397-03-08] [ 05:54:00 ب.ظ ]