داخل اتوبوس نشسته بودم که خانمی سوار شد و کنارم نشست. هر از گاهی برمی گشت و نگاهی به من می انداخت. از نگاه گاه بی گاه او تعجب کردم. متوجه تعجبم شد و گفت: خدا را شکر که هنوز دختر باحجاب هست, خنده دار بود او از دیدن دختر با حجاب تعجب می کرد. به یاد حرف… بیشتر »
کلیدواژه ها: تقلید, حجاب, مسولیت
   سه شنبه 22 اسفند 1396نظر دهید »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی