کوثر ولایت
 
 
جستجو << < فروردین 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


کاربران آنلاین
  • مدرسه علمیه کوثر اصفهان
  • تسنیم
  • کوثرابوقداره فیلی
  • ترنم
  • فاطمه میر
 داخل اتوبوس نشسته بودم که خانمی سوار شد و کنارم نشست. هر از گاهی برمی گشت و نگاهی به من می انداخت. از نگاه گاه بی گاه او تعجب کردم. متوجه تعجبم شد و گفت:

خدا را شکر که هنوز دختر باحجاب هست, خنده دار بود او از دیدن دختر با حجاب تعجب می کرد. به یاد حرف استادم افتادم که می گفت: اگر خبرنگاران پیرمرد 120ساله پیدا کنند مانند یک عتیقه با او برخورد می کنند و با او مصاحبه می کنند, انگار چیزی عجیب دیده اند.

از او می پرسند راز زنده ماندن شما چیست در حالیکه باید دنبال علت مرگ و میر زودرس بگردند نه راز ماندگاری. یعنی از او می پرسند چرا تا حالا نمردی؟ آنقدر که مرگ جوانان زیاد شده متعجب می شوند که چرا هنوز مردم مسن وجود دارند.

حالا هم این خانم, آنقدر بی حجاب دیده بود که اینطور با تعجب به من نگاه می کرد فکر کردم که شاید تقصیر ماست که داریم عتیقه می شویم.

شاید من آن گونه که باید نبوده ام که اطرافیانم نخواستند شبیه من شوند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: روایت های آندو  لینک ثابت
[سه شنبه 1396-12-22] [ 11:33:00 ق.ظ ]
گوشی پدرم زنگ می خورد مادر بزرگم بود که می گفت دو سه روزی می خواهیم مسافرت برویم شما هم بیایید.

پدرم قبول نکرد و گفت کار دارم. می دانستم اصرار عمه ام بخاطر من و خواهرم است. خواهرم که طبق معمول خوشحال شد و قبول کرد, ولی من نمی توانستم بروم.

هنوز خاطره آخرین مسافرتی راکه با هم رفته بودیم فراموش نکرده بودم. دو روزی که با آن ها بودم شاید نزدیک به ده بار یا بیش تر بود که بند کرده بودند به چادر من :

-این را دورت نپیچ. بیندازش دور.

و من فقط لبخند می زدم کاری نمی توانستم بکنم. لبخند می زدم که نشان ندهم چقدر حرص می خورم.

اما به اندازه هر بار که آنها اصرار می کردند من چادرم را بردارم به هر مناسبتی که پیش می آمد یکی از فواید چادر را می گفتم.

آخر بار هم عمه ام عصبانی شد و گفت خیلی خوب تو راست می گویی چادر خوبست.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: روایت های آندو  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ق.ظ ]
همراه اقوام مادری ام برای گردش بیرون رفته بودیم.

به محض اینکه رسیدیم، مونا عروس خاله ام چادرش را برداشت. 

روی تپه خاکی کنار آب نشستیم.

_مونا گفت: چادرت را بردار تا راحت باشی.

_لبخند زدم و گفتم: راحتم.

_گفت: تا مجردی هر کار بخواهی

می توانی بکنی بعد که ازدواج کردی شوهرت نمی گذارد چادرت را برداری. باید از اول عادتش بدهی.

_گفتم: من مشکلی با آن ندارم.

_ادامه داد: بعد ها از اینکه چادر سرت می کنی خسته می شوی.

_گفتم: من چادرم را دوست دارم.

در آن جمع تنها کسی بودم که چادرم همه جا با من بود و ابدا از اینکه چادرم را برنداشته بودم احساس ناراحتی نمی کردم.

هرچند گاهی سختی هایی داشت ولی به نظرم ارزشش را داشت.

مهشید عروس دیگر خاله ام که تازه به جمع ما پیوسته بود با عصبانیت کنار مونا نشست و گفت:

_محسن اجازه نمی داد چادرم را بردارم.

_می گفت: ببین دخترخاله ام چقدر با چادر با وقار به نظر می آید، دوست دارم همسرم هم همین طور باشد.

مونا و مهشید نگاهی به من انداختند،

_مونا با حرص گفت: چون یک نفر چادر سر می کند، دلیلی ندارد که بخواهند ما همین طور باشیم و گرنه همه توی فامیل ما با مانتو هستند.

با شنیدن حرف هایشان با خودم فکر کردم:(دختر خاله شوهرش یعنی کی میشه، آهان، منو می گفتند)

خنده ای که روی لبم آمده بود را خوردم  و هیچ نگفتم.

خدا را شکر کردم که چادرم توانست تاثیری هرچند ناچیز داشته باشم.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: روایت های آندو  لینک ثابت
[شنبه 1396-12-05] [ 06:23:00 ق.ظ ]
 
   
 
نوروز 97