هرصبح جمعه آرزویم طولانی شدن آن روز شده و در طلب رویای هر هفته ام از جای برمیخیزم.

ستاره چین شب را به تاخیر وادار می کنم، 

شاید؛ شاید این جمعه بیاید.

موضوعات: نویسنده: فریبا حقیقی  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-04-21] [ 11:26:00 ب.ظ ]