در باره توصیف در داستان می خواهیمـ صحبت کنیم.

توصیف:  ارائه تصویر غیر متحرک از مکان و شی یا شخصیت حاضر در آن است. مثلا : مرد کنار ماشین ایستاده بود.

توصیف باید به گونه ای صورت گیرد که به مخاطب در باره داستان اطلاعات تازه بدهد

وقتی می گوییم : مرد زیر درخت کنار شالیزار ایستاده بود . به مخاطب می گوییم داستان کنار شالیزار و در فضایی سرسبز می گذرد

توصیف خوب باعث می شود مخاطب خود را در فضای داستان حس کند و هم ذات پنداری با داستان و شخصیتش را آسان می کند

صحنه چیست؟ 

تصویر متحرک از داستان صحنه است

توصیف مثل عکس یا نقاشی است و صحنه مثل فیلم است

مثلا : مرد از درخت کنار رودخانه بالا می رفت

باید حرکت وجود داشته باشه حالا حرکت شخص مثل بالا رفتن از درخت یا دویدن کنار دریا

یا حرکت طبیعت مثل جریان سیلاب که فردی را با خود می برد

یا خانه ای را خراب می کند، حالت ساکن نداشته باشد

در هر دو مورد، زمان و مکان و مافیها مهم هستند
تکلیف اول: یک توصیف یک خطی بنویسید

مثل:

میز وسط اتاق بود توصیف است

مادر ظرف میوه را روی میز گذاشت صحنه است

مادر روی میز را دستمال کشید صحنه است

تکلیف بعدی: یکی از این مکانها را انتخاب کنید: خیاطی، قصابی، بقالی، سی و سه پل، میدان امام یا هر مکان تاریخی دیگر در اصفهان از آن یک نصفه صفحه توصیف و یک صفحه کامل صحنه ارائه بدهید

موضوعات: آموزش نویسندگی  لینک ثابت[سه شنبه 1397-07-17] [ 02:14:00 ب.ظ ]