جوان است و جوانه زدن.

جوانه زدن و قد برافراشتن، یا جوانه زدن و خزیدن و خشکاندن؟!

جوانی است و برچرخش خورشید روان شدن، جوانی است و بر حزب باد چرخیدن.

زمانی بود که جوان و بوی قرمه سبزی با هم عجین بودند اما!

این روزها بیش تر بوی قلیان و سیگار به دنبال جوان روان شده.

روزگاری که جوان شنا می کرد برخلاف جهت آب و استوار می شد،

ولی این روزها جوان بر دوش دیگران

می نشیند و می خرامد.

جوان را از کربلا و اعتبارش نام گرفتند،

آری، آن جایی که پیش قراول سپاه شد و فریاد هل من مبارزِ علی گونه اش،

 گوش دشمن را کَر، می کرد.

کاش می شد جوانی و جوانه زدن و سایه گستر بودن را به معنای واقعیش رساند،

ای کاش می شد پروانه بودن و برگِرد شمع چرخیدن و سوختن را، پرچمی کرد و بر سر هر خانه ای کوبید.

موضوعات: نویسنده: فریبا حقیقی  لینک ثابت[دوشنبه 1397-02-10] [ 05:55:00 ق.ظ ]