درباره تاثیر دوست زیاد شنیده بودم، درباره کنعان و سگ اصحاب کهف داستان ها خوانده بودم، فیلم های زیادی هم در این باره دیده بودم اما شنیدن کی بود مانند دیدن.  هیچ وقت فکرنمی کردم یک نفر بتواند آن قدر رویم اثر بگذارد که حتی مانند او صحبت کنم، فکرکردن و… بیشتر »
   سه شنبه 15 اسفند 1396نظر دهید »
قاب پنجره مدت ها بود که نظرم  را جلب کرده بود تا از پله ها رد می شدم, زیبایی طبیعت بیرون مرا ناخودآگاه سر جای نگه می داشت, طوری که روی پله اول می ایستادم و کامل تصویرش را بررسی می کردم همچون تابلویی که آن را نقاشی کرده و به دیوار آویخته باشند. برگ ها… بیشتر »
کلیدواژه ها: مادر
   سه شنبه 15 اسفند 13961 نظر »
آیینه از دستش نمی افتاد, حتی وقتی حرف می زد هم خودش را در آیینه چک می کرد. کم کم کارش از آینه هم گذشت و در هر چیزی که تصویرش را منعکس می کرد نگاه می کرد. اعتماد به نفس خیلی پایینی داشت. به تازگی تبلیغات جديد انواع عمل های زیبایی رادیده بود و مصر بود که… بیشتر »
کلیدواژه ها: سلامتی, عمل زیبایی
   سه شنبه 15 اسفند 13961 نظر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی