خداوند عاشق ترین عاشقان نسبت به بندگانش است.

پس دل را به خداوندی بسپار که مهربانیش در حد و مرز عقل تو

نمی گنجد…

او که ارحم الراحمین است و بهترین خیر و صلاحت را رغم می زند…

نگرانی هایت را از دل بیرون کن

که دل حریم خداوند است.

دستان دل را بده به دستان باد تا با هوهوی خویش ببرد

به عمق آسمان ها…

و آرامش را از طبقه هفتم برایت به ارمغان بیاورد…

آرامش چیزی جز ، به اعتماد به خداوند منان نیست.

و این حاصل نمی شود مگر با

واسطه گری مقربان درگاهش

که در صدرشان مادر سادات

خانم فاطمه الزهرا(س)است.

و بعد توکل…

وقتی توکل میکنی یعنی قلبت را سپرده گذاری کرده ای برای سرمایه محبت مهربان ترین مهربانان .

موضوعات: متفرقه  لینک ثابت[دوشنبه 1396-12-07] [ 06:26:00 ق.ظ ]