کوثر ولایت
 
   جلوی تلویزیون خوابیده بود یکدفعه مادرش حرفی زد که عصبانی شد وبا پا محکم به شیشه میز تلویزیون کوبید.شیشه میز خورد شدانگار خودش بیشتر از ما ازشکستن شیشه تعجب کرده بود.

دختر آرامی بود .به ندرت عصبانی می شد. همه از حسن اخلاق و رفتارش تعریف می کردند, اما مدتی بود که رفتارش تغییر کرده بود.گاهی خیلی ناگهانی عصبانی می شد

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1395-06-18] [ 01:46:00 ب.ظ ]


...


دنبال کتابم روی کشوها می گشتم که دو کتاب درباره ی ازدواج نظرم را جلب کرد. پرسیدم کتاب ها مال کیست :گفتند مشاور مدرسه, اتفاقا مشاور آن جا بود. کتاب ها را از او به امانت گرفتم وبه کتابخانه رفتم .

ادامه »

موضوعات: مناسبتها, خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1395-06-13] [ 01:36:00 ب.ظ ]
 
   
 
نوروز 97