نوشته شده توسط حقوق دان

حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

 

✍1-خواندن بدون نوشتن

 روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است وبراي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز، خصوصا” قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا” به خاطر سپرد.

✍2- خط كشيدن زير نكات مهم

اين  روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش كاملي براي مطالعه نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد به جاي آنكه تمركز و توجه به‌روي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد. حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا” درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب به دنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند.

✍3- حاشيه نويسي 

اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي بازهم روشي كامل براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست ولي مي‌تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.

✍4- خلاصه‌نويسي 

در  اين روش شما مطالب را مي‌خوانيد و آنچه را كه درك كرده‌ايد به‌صورت خلاصه به‌روي دفتري يادداشت مي‌كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي‌باشد چرا كه در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را يادداشت مي‌كنيد اما بازهم بهترين روش براي خواندن نيست.
✍5- كليد برداري 

كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است. در اين روش شما بعد از درك مطالب، به‌صورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي‌كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاهترين، راحتترين ،بهترين و پرمعني‌ترين كلمه‌اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي‌شود .
✍6- خلاقيت و طرح شبكه‌اي مغز 

اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا” فراگيري مطالب درسي است. در اين روش شما مطالب را ميخوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان و به‌صورت كليدي يادداشت مي كنيد و سپس كلمات كليدي را به‌روي طرح شبكه‌اي مغز مي نويسد (در واقع نوشته‌هاي خود را به بهترين شكل ممكن سازماندهي مي‌كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد) تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني كتاب، فقط به طرح شبكه‌اي مراجعه كرده و با ديدن كلمات كليدي نوشته شده به‌روي طرح شبكه اي مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد . اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زيادي افزايش مي‌دهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند و بازده مطالعه را افزايش می دهد.

موضوعات: مناسبتها  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-10-20] [ 10:24:00 ب.ظ ]