گاهی دلم‌ هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ‌ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد

هی چایم‌ سرد شود هی  دلم گرم

آنجا که چایت سرد می شود

و دلت گرم خانه مادر است

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نویسنده: فاطمه سلیمیان  لینک ثابت