کوثر ولایت
 
 
جستجو << < آذر 1396 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


کاربران آنلاین
  • عابدي
  • سین بانو
  • بهاره شیرخانی
 نمونه وشیوه بسیار زیبا وروشن ارتباط درست وپسندیده میان دختروپسر, داستانی است که قرآن کریم در این رابطه چنین می فرماید:«هنگامی که موسی به آب مدین رسید, گروهی از مردم رادرآن جا دید که حیوانات خود را سیراب می کنند ودر کنار آن ها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویش اند (وبه چاه آب نزدیک نمی شوند) به آن ها گفت :کار شما چیست؟ گفتند :ما آن ها راآب نمی دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند وپدر ما پیرمردمسنی است. موسی به گوسفندان آن ها آب داد وسپس رو به سوی سایه آورد وعرض کرد.پروردگارا !هر خیر ونیکی که بر من فرستی ,به آن نیازمندم. ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد؛ در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت , گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفند رابه تو بپردازد.یکی از آن دو دختر گفت: پدرم !او رااستخدام کن؛چراکه بهترین کسی را که استخدام می توانی بکنی, آن کس است که قوی وامین می باشد…»

این داستان حاوی مطالب مهمی است که به آن ها اشاره می شود:

1-دختران شعیب به خاطر انجام کاری از منزل خارج می شودودر میان جمعیت اما با حفظ حریم وپرهیز از اختاط بکار می پردازند.

2-حضرت موسی به عنوان یک پسر جوان به سوی دختران شعیب که در گوشه ای برای انجام کار خود به انتظار نشسته بودند, با عفت وپاکی پاسخ او را درستی می دهند واز این که پسر جوان ناشناخته ای به سوی آن ها آمده ودر مورد کار می رسد , حساسیت وعصابیت نشان نمی دهند وپس از آن حضرت موسی به یاری آن ها می شتابند.

3-دختر جوان شعیب از جانب پدر مامور می شود که به نزد موسی بیاید وبااو درمورد کاری که انجام داد گفتگو کند تا او را برای آمدن به خانه آن ها راضی کند.

4-موسی به همراه دختران شعیب مسیر راه را می پیماید.

5-دختر شعیب در این مدت چنان حضرت موسی رابازیرنظر شناسایی کرده بود که پیشنهاد استخدام وی را به عنوان بهترین فرد که از دو صفت قوی وامین برخوردار است ,به پدر می دهدو پدر نیز پیشنهاد دختر را پذیرد.

آیات شریفه فوق , ارتباط وگفتگوی دختر وپسرجوان رامطرح می کند وبه زیبایی رعایت آداب اخلاقی وموازین ارزشی رانیز به تصویر می کشد؛زیرا هم موسی در مواجهه با دختران شعیب از زیاده گویی وبیهوده گویی می پردازد ؛بلکه بلافاصله به زیر سایه می رود وبا خدابه راز ونیاز می پردازد وهم این که دختران شعیب در گفتگوی باموسی از زیاده گویی می پرهیزند وبه حداقل کلمات اکتفا می کنند وبه هنگام راه رفتن حیا وپاکدامنی خود رادر برابر مرد نامحرم به نمایش می گذارند تا مرد نامحرم طوع خام در سر نپروراند.

قابل توجه است که در پاره ای روایات آمده است:وقتی موسی به سوی خانه حضرت شعیب حرکت می کند, دختر برای راهنمایی از پیش رو حرکت می کرد وموسی از پشت سرش,چون باد به لباس دختر می وزید وممکن بود لباس رااز اندام او کنار زند , موسی به دختر شعیب می گوید: من از جلو می روم وبرسر دو راهی وچند راهی ها مرا راهنمایی کن .

از تبیین آیه فوق به خوبی روشن می شود که(حیا)ملاک اصلی در تشکیل روابط معقول میان زن ومرد است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1396-04-19] [ 01:39:00 ب.ظ ]

مثل هر روز خسته از دانشگاه بر می گشتم و توی پیاده روی شلوغی که سوسوی چراغ های تبلیغاتی مغازه هاش چشم عابر ها رو خیره می کرد با صلابت و سر بلند بدون توجه به افرادی که از کنارم رد می شدند به سمت خونه می رفتم که یکدفعه پیاده روی شلوغ در نقطه ای کچل شد و حس ششمم بهم گفت یکی داره نگاهت می کنه. چشام رو چرخوندم و نگاهم گره خورد به نگاه دختر خانمی که حسابی بزک کرده بود و حجاب مناسبی نداشت و روسریش رو شل کرده بود و دنبال نگاهی می گشت که نگاهش کنه.

نمیدونم چی شد یاد حدیث پیامبر(ص) افتادم که فرمودند: «اگر کسی برسد به ناموس مردمی که در کوچه رد می شود به حرمت حرف خداچشمش را زمین بگذارد، خداوند به آنچه در کره ی زمین خلق کرده است،به ملائک می گوید برایش ثواب بنویسند» افتادم و چشمام رو ازش برداشتم و خیره کردم به سنگ فرش پیاده رو. به چند قدمی دختر بدحجاب که رسیدم و دوباره چشمام رو بالا گرفتم و چشمام رو به نقطه ای دور خیره کردم ولی با گوشه چشمام حواسم بهش بود که متوجه شدم تند تند داره موهاش رو میده عقب و روسریش رو سفت می کنه…

فهمیدم ناخواسته با حفظ نگاهم باعث شده بودم اون دختر بد حجاب متوجه اشتباهش بشه و حجابش رو درست کنه. امر به معروف حتماً نباید زبانی باشه بلکه با اعمال و رفتارمون هم میتونیم امر به معروف کنیم

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[سه شنبه 1395-10-07] [ 01:05:00 ب.ظ ]
جلوی تلویزیون خوابیده بود یکدفعه مادرش حرفی زد که عصبانی شد وبا پا محکم به شیشه میز تلویزیون کوبید.شیشه میز خورد شدانگار خودش بیشتر از ما ازشکستن شیشه تعجب کرده بود.

دختر آرامی بود .به ندرت عصبانی می شد. همه از حسن اخلاق و رفتارش تعریف می کردند, اما مدتی بود که رفتارش تغییر کرده بود.گاهی خیلی ناگهانی عصبانی می شد

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1395-06-18] [ 01:46:00 ب.ظ ]


...


دنبال کتابم روی کشوها می گشتم که دو کتاب درباره ی ازدواج نظرم را جلب کرد. پرسیدم کتاب ها مال کیست :گفتند مشاور مدرسه, اتفاقا مشاور آن جا بود. کتاب ها را از او به امانت گرفتم وبه کتابخانه رفتم .

ادامه »

موضوعات: مناسبتها, خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1395-06-13] [ 01:36:00 ب.ظ ]
 

بسیاری از بزرگان, استفاده انسان را معلول وجود روحیه حیا در انسان می دانند.

از مجموع تحقیقاتی که به عمل آمده, مسلم شده که لباس, دست کم پاسخ گوی سه نیاز آدمی است:

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[شنبه 1395-04-19] [ 11:56:00 ق.ظ ]
 

زنانی که در قرآن مجید به خوبی, به صراحت یا به کنایت, یاد شده اند پانزده زن می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[یکشنبه 1395-02-26] [ 11:25:00 ق.ظ ]
در یکی از روزهای بارداری حضرت زهرا (س)  پیامبرخدا (ص) به دخترش اطلاع داد که

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[سه شنبه 1395-02-21] [ 10:54:00 ق.ظ ]
 

عکس نوشته هابرگرفته از سایت افسران می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[شنبه 1394-12-22] [ 09:24:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ق.ظ ]
چادر بین در و دیوار سوخت ولی از سر مادر نیفتاد…

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:49:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: خانواده  لینک ثابت
[چهارشنبه 1394-12-05] [ 08:54:00 ق.ظ ]
 

 

 

 

ي

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[سه شنبه 1394-11-27] [ 01:21:00 ب.ظ ]
 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فضای مجازی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1394-11-08] [ 11:22:00 ق.ظ ]
برای آگاهی از احکام ارتباط با نامحرم و در راس آنها چت کردن در فضای مجازی نظر خوانندگان را به سوالاتی که در این زمینه مطرح شده و در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی طبق فتوای مراجع تقلید به آنها پاسخ داده شده است جلب می کنیم:

*آیا چت کردن با دختر حرام است؟

به نظر آیت الله مکارم با توجّه به این که این گونه ارتباط ها غالباً منشأ مفاسدى مى‏شود، جایز نیست. (1)

پى نوشت :

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فضای مجازی  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1394-10-12] [ 01:02:00 ب.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, سیاسی, خانواده  لینک ثابت
[یکشنبه 1394-09-08] [ 09:14:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[پنجشنبه 1394-09-05] [ 01:09:00 ب.ظ ]
 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: خانواده, فضای مجازی  لینک ثابت
[یکشنبه 1394-09-01] [ 12:58:00 ب.ظ ]

بسمه تعالی
     

     گنداب فساد


من ماهواره هستم ، بی سود و با زیانم


                         من دشمنی برای هر پیر و هر جوانم


                                                  هم دشمن حجابم ،هم دزد اعتقادم


                                                                                     در یک کلام بنده،گندابی از فسادم

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1394-08-20] [ 11:30:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: خانواده  لینک ثابت
 [ 11:22:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[یکشنبه 1394-08-17] [ 10:41:00 ق.ظ ]


...


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ق.ظ ]
تقدیم به خواهران بزرگوار

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[سه شنبه 1394-08-12] [ 09:11:00 ق.ظ ]
 

احترام متقابل ‌‌در‌ خانواده، اصلي كه نبايد ‌فراموش شود

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1394-08-09] [ 11:58:00 ق.ظ ]
یزدفردا: ستواندوم “مجتبی بمانعلیزاده"شبنم متولد سال 1365،متاهل و دارای دو فرزند در دفتر مشاوره كلانتری سرگذشت زندگی اش را اینگونه تعریف كرد:

با توجه به تعریف و تمجید های دوستان از شبكه های اجتماعی از همسرم درخواست نمودم كه گوشی خود را تغییر دهم كه با مخالفت های وی مواجهه شدم.

با اسرار های فراوان توانستم او را قانع كنم و گوشی مورد نظر را خریداری نمایم پس از آن از طریق دوستانی كه داشتم به گروههای مختلف وارد شد.

تا اینكه در بین این افراد یك نفر كه در ابتدا خود را به عنوان یك خانم معرفی می كرد با من آشنا شده و چند ماه با هم از طریق شبكه های اجتماعی ارتباط داشتیم و از این طریق چند مورد از عكس های شخصی خودم را برای وی ارسال كردم تا بیشتر هم را بشناسیم.

تا اینكه قرار شد در یك شب به منزل ما بیاید و من هم چون به حرف های او اطمینان كرده بودم آدرس منزل را دادم و همچنین طوری برنامه ریزی شد كه همسرم در منزل نباشد.

شب گذشته این قرار اجرایی شد كه ای كاش هیچ وقت نشده بود ساعت 9 شب بود كه همسرم به سر كار رفت و من به او خبر دادم و نزدیك ساعت22 شب زنگ منزل به صدا در آمد و من به خیال اینكه دوستم است درب را باز كردم.

ناگهان با یك مرد مواجهه شدم و همین كه آمدم درب را ببندم با زور وارد منزل شد و پس از آنكه مرا تهدید نمود كه اگر سرو صدا كنم باعث آبرو ریزی خودم است و عكس و فیلم های من را به شوهرم نشان خواهد داد من به التماس كردن افتاده و انچه نباید اتفاق بیفتد افتاد.

سپس تمام طلاهام و از دست و گردنم باز كرد و از محل فرار كرد من كه در این موقعیت وحشتناك قرار گرفته بودم تا صبح با خود حرف زده و در آخر تصمیم گرفتم كه هنگامی كه همسرم اومد موضوع را با عنوان سرقت با او در میان بزارم و از آن مرد شكایت كنم.

نقشه ام به همین صورت هم اجرا شد و با همسرم به كلانتری و سپس به آگاهی رفته و با اطلاعاتی كه از چهره فرد ناشناس در اختیار افراد كلانتری و آگاهی قرار دادم.

پس از چند ساعت مظنون دستگیر و به رفتار خود اعتراف كرد و گفت كه چند ماهی با این خانم از طریق شبكه های اجتماعی ارتباط داشته تا اینكه در شب گذشته با هماهنگی های انجام شده به منزل وی رفته و پس از اینكه طلا و جواهر وی را گرفتم از منزل خارج شدم كه با توجه به اقرار متهم پرونده وی تشكیل و به دادسرا ارسال شد .

این یك داستان واقعی از مشكلات و خطراتی است كه همه خانواده ها را تهدید می نماید یكی از راههای پیشگیری از از این مشكلات آگاهی دادن به خانواده ها در زمینه های چگونگی برخورد با مزاحمین و برخورد با خانواده ها و فرزندان است كه جا دارد در این زمینه خانواده ها سطح اطلاعات خود را بالا برده تا از این طریق مورد آسیب قرار نگیرند.

اخبار مرتبط با ایران فردا
برچسب‌ها: اجتماعی پلیس

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[دوشنبه 1394-03-04] [ 12:16:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

نكات:

1) اقدامات فوق الذکر ، در موارد نقض عمدی ، باید با واکنشی متناسب رو به رو شوند ، مانند عدم اجازه استفاده از اینترنت در خانه و محروم سازی دانش آموز در مدرسه . در صورت تماس فرزند با سایت های غیر مجاز از نظر والدین ، می توان از شیوه های محو رفتارهای نامطلوب استفاده کرد . والدین باید مجددا تذکرات لازم را بدهند و تا حصول اطمینان از استفاده درست و مناسب ، این وسیله را در اختیار فرزند خود قرار ندهند

 

2) نکته مهم دیگر ، نحوی واکنش نشان دادن به فرزندان در مواردی است که به صورت ناخواسته موضوعات ناشایست را در اینترنت مشاهده می کنند . والدین نباید عکس العمل های تند و شدید نشان دهند ، زیرا ممکن است آثار معکوس و عواقب نا بهنجار داشته باشد . والدین باید مرز استفاده آگاهانه از این تصاویر و غیر ارادی بودن ظهور آن ها را مشخص کنند .

 

3) رابطه میان والدین و فرزندان باید به گونه ای باشد که فرزندان پس از مشاهده تصاویر و موضوعات ناشایست بتوانند آن ها را با والدین خود در میان بگذارند و از آن ها طلب کمک کنند . والدین در این گونه مواقع می توانند درباره اهمیت فرهنگ ایرانی – اسلامی ، ضرورت پوشیدگی و عفاف در فرهنگ خودی و مذمت فرهنگ هایی که بر برهنگی تاکید می کنند ، مطالب و تذکراتی بیان کنند .

نتیجه گیری

 

1- خانواده های باید به نوجوانانی که ممکن است در فضای مجازی با غریبه ها آشنا شوند ، بیاموزند که چگونه با مرتکبین مسائل جنسی و عضو گیران گروه های نژاد پرست برخورد کنند . هم چنین با افرادی که می خواهند با ادای جملات عاطفی و فریبنده روابطی مخرب ، با هدف مورد نظر خود ، بر قرار کنند ، برخورد های قاطعانه داشته باشند یا بتوانند فورا ارتباط خود را با آن ها قطع کنند .

2-بایدبه فرزندان فهماند که در هر صورت این امکان وجود دارد که با موضوعات ناشایست ، به ویژه مسائل جنسی مربوط به بزرگسالان ، مواجه شوند .
 

3- فرزندان باید بدانند که می توانند به طور مثال ، برای ثبت نام در یک کلاس ، اطلاعات شخصی خود ، نظیر نام و نشانی را در یک وب سایت ثبت کنند ، ولیکن حق ندارند این اطلاعات را در محیط گپ در اختیار یک غریبه قرار دهند . باید به فرزندان گفته شود که قبل از ثبت مشخصات در یک سایت از والدین خود اجازه بگیرند .

در خاتمه باید متذکر شویم که صرف وجود مهار های بیرونی و کنترل خارجی فرزندان کافی نیست ، بلکه باید با ارائه آموزش های اخلاقی و معنوی ، فرزندان پیوسته خود را در محضر خدای تعالی ببینند و بدین ترتیب بیاموزند که در محضر خدا حق گناه نکنند و بدانند که خداوند همواره در کمین گاه انسان است . امام خمینی ( ره ) نیز فرموده اند : « عالم محضر خداست ، در محضر خدا گناه نکنید . » در این صورت است که نوجوانان و جوانان به مهار درونی دست می یابند و حتی وقتی که از کنترل و مهار بیرونی هم خبری نباشد ، به سمت خطا و گناه نمی روند . ما وقتی می توانیم به این امر اطمینان حاصل کنیم که ایمان عمیق نسبت به خداوند و انجام دستور های الهی در وجود فرزندمان نهادینه شده باشد . در عین حال ، باید بدانیم که فرزندان خوب و با ایمان هم ممکن است مورد وسوسه های شیاطین قرار بگیرند . لذا نظارت بر آنان را فراموش نکنیم . در ضمن به خاطر داشته باشیم که از سوءظن داشتن نسبت به فرزندان پاک و خوب خود بپرهیزیم

نویسنده:محسن ایمانی

منبع:ماهنامه پیوند شماره 20

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[سه شنبه 1394-02-29] [ 11:59:00 ق.ظ ]
 

 

7-افزایش کجروی ها و انحرافات اجتماعی

 

راه کارهای پیشگیری از آسیب های اینترنتی

 

اگر چه امروزه بهترین امکانات ارتباط رسانه ای دنیا در قالب اینترنت تجلی یافته ، اینترنت هم چون یک قایق دریانوردی ما را به سواحل زیبای جهان می برد ، اما واقعیت این است که در این سواحل کوسه های خطرناکی نیز وجود دارد که نوجوانان و جوانان ما را تهدید می کنند .

با توجه به مشکلات تکنولوژیکی و نبود موانع قانونی کافی برای جلوگیری از این آسیب ها ، بهترین کار ، رعایت مسصائل ایمنی توسط والدین و خود کاربران است که البته این امر می تواند از طریق خانواده ، مدرسه و هم سالان نیز صورت بگیرد .

اگر چه راه کار های قانونی و فیلترینگ برخی سایت ها توسط دولت ، در عمل تا حد بسیاری سودمند بوده است و شرط لازم محسوب می شود ، اما باید به دنبال راه کارهایی باشیم که بتوانیم این آثار منفی و مخرب را کاهش دهیم . این راه کار ها و تدابیر باید توسط والدین ، اولیای مدرسه و دوستان و هم سالان اندیشدده شود.

 

الف ) تدابیر پیشگیرنده توسط والدين:

 

1-والدین حتی الامکان باید با فعالیت های اینترنتی و آن چه فرزندانشان در این فضا می توانند انجام دهند ، آشنا شوند و راه های مقابله با آن را فرا بگیرند .

 

2-والدین باید کامپیوتر ها را در منزل در جایی قرار دهند که امکان استفاده خصوصی از آن وجود نداشته باشد و بتوانند به راحتی فعالیت های فرزندان را تحت نظر داشته باشند .

 

3-والدین و فرزندانشان می توانند درباره قواعد ومقررات استفاده از اینترنت در منزل بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت والدین مقررات خاصی را در این زمینه به فرزندان خود ابلاغ نمایند و موضوعات و موارد مربوط را به آن ها تذکر دهند . به عنوان مثال :

الف ) زمان و شرایط لازم برای استفاده از اینترنت .

ب ) مدت زمانی که فرزند می تواند از اینترنت استفاده کند .

ج ) انواع وب سایت ها و فعالیت های قابل قبول و غیر قابل قبول .

د ) اطلاعاتی که می تواند در ضمن استفاده از اینترنت افشا کرد .

ه ) چگونگی مواجهه با مشکل در هنگام استفغاده از اینترنت و کمک گرفتن از والدين.

 

4-والدین باید دیدگاه خود را در خصوص موضوعات صریح جنسی و رفتار های ناشایست تشریح کنند و درباره غیر مجاز و مخرب بودن برخی از سایت ها برای فرزندانشان توضیح دهند ، زیرا در غیر این صورت ، آن ها واکنش های منفی نشان خواهند داد و به بیراهه خواهند رفت .

 

5-والدین باید این واقعیت را بپذیرند که فرزندانشان ، نسبت به آن ها ، بیشتر با فضای اینترنت خو گرفته اند ، لذا اگر می خاهند در این مورد اقدامات موثری انجام دهند باید وقت بیشتری صرف کرده ، این خلاء را پر کنند .

 

6-والدین باید به تفاوت میزان اعتماد به نفس فرزندان خود رد فعالیت های آن لاین و فعالیت در فضای خارج پی ببرند و به آن توجه داشته باشند . جوانان ممکن است در فضای مجازی دست به کار هایی بزنند که در عالم فیزیکی جرئت ارتکابش را نداشته باشند . به همین دلیل والدین باید نسبت به فعالیت های آن ها مراقبت ویژه ای به عمل آورند .

 

7-والدین باید به فرزندانشان هشدار دهند که کلمات گذر خود را کاملا مخفی نگه دارند و حتی در اختیار نزدیک ترین دوستان خود نیز قرار ندهند تا با استفاده از نشانی پست الکترونیکی آن ها مطالب نامناسب برای دیگران ارسال نگردد .

 

8-باید به نوجوانان آموزش داد تا هیچ یک از اطلاعات و عکس های شخصی و خانوادگی خود را ، به ویژه در اتاق های گفت و گو ، در اختیار کسی قرار ندهند .

 

9-مجموعه اطلاعاتی که نوجوانان وارد کامپیوتر می کنند ، باید قابل ردیابی بوده ، از مخفی کردن و پاک کردن آن ها خودداری نمایند تا والدین در صورت ضرورت بتوانند آن ها بازبینی کنند و بر فعالیت های آن ها اشراف داشته باشند .

 

ب ) تدابیر پیشگیرنده توسط اولیای مدرسه :

یکی از محیط های مهم و تاثیر گذار بر نوجوانان ، مدرسه است . اقدامات مناسب اولیای مدرسه می تواند از بخشی از آسیب های اینترنتی پیشگیری کند .

یکی از اقدامات مناسب در محیط مدرسه این است که دبیران محترم استفاده صحیح از اینترنت را به نوجوانان بیاموزند و برای هر مبحث درسی فهرستی از سایت های مجاز و مناسب را تهیه کرده ، از دانش آموزان بخواهند در مهلت مقرر به همه آن ها مراجعه کرده ، مطالب مربوط را مطالعه و استخراج کنند . بدین ترتیب ، آن ها فرصت استفاده از سایت های غیر مجاز را از دانش آموزان خواهند گرفت .

    معرفی سایت های مفید توسط مسئولین مدرسه و مربیان در زمینه های مختلف می تواند پاسخ گوی بسیاری از کنجکاوی های نوجوانان باشد .

    نظارت و کنترل مسئولین مدرسه بر فعالیت های معرفی سایت های مفید توسط مسئولین مدرسه بر فعالیت های اینترنتی دانش آموزان در مدرسه می تواند یکی دیگر از راه های جلوگیری از آسیب های اینترنتی باشد .

شایان ذکر است نصب دستور العمل استفاده از کامپیوتر و اینترنت در سایت های مدارس امری لازم است . این نوع شیوه نامه ها باید توسط مسئولان ذی ربط در وزارت آموزش و پرورش تهیه شود . در صورت تخلف دانش آموزان از این دستور العمل ، باید به آن ها تذکر داد و برابر مقررات با آن ها رفتار کرد .هر چند که معلم مربوط نیز باید در مرکز کامپیوتر مدرسه حضور داشته باشد تا آن دسته از دانش آموزانی که قصد استفاده سوء از این امکانات را دارند ، فرصت کافی برای انجام آن پیدا نکنند .

ج ) تدابیر پیشگیرنده توسط دوستان و هم سالان :

یکی دیگر از عواملی که می تواند در نحوی استفاده از فضای مجازی اینترنت توسط نوجوانان نقش به سزایی داشته باشد ، دوستان ، برادر یا خواهر بزرگ تر یا اطرافیان بزرگ تر آن هاست . این افراد ، علاوه بر این که به نوجوانان نحوی صحیح استفاده از اینترنت را می آموزند ، مراقب اشتباه کاری آن ها نیز خواهند بود و چنان چه آموزش دیده باشند ، می توانند با تذکرات صحیح و به هنگام خود ، از بهره برداری سوء توسط آنان جلوگیری کند ؛ مشروط بر آن که این افراد قبلا آزموده شده ، صلاحیت های اخلاقی و اعتقادی شان برای والدین احراز شده باشد .

{قسمت4}

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1394-02-24] [ 12:12:00 ب.ظ ]
 

 

6- ایجاد روابط ناسالم :

اتاق های گفت و گو (Chat Rooms)

در اینترنت ، توسط نوجوانان مورد استفاده فراوان قرار می گیرد . این اتاق ها می توانند محل هایی مناسب برای ملاقات یا گفت و گو با دیگر کودکان و نوجوانان ، معلمین و سایر افراد مطلع در سراسر جهان باشند . اما سوء استفاده های بسیار توسط افراد شیاد از این اتاق ها صورت می گیرد که از جمله آن ها می توان به استفاده از اطلاعات دیگران ، به دام انداختن نوجوانان و سوء استفاده از آن ها از طریق برقراری ارتباط با آنان و گذاشتن قرار ملاقات و نظایر این ها اشاره کرد . از موارد دیگر ، دوست یابی های کاذب میان دختران و پسران نوجوان است . این روابط در ابتدا در فضای جزئی و سطحی بوده ، از عمق برخوردار نیست . این نوع ارتباطات در آغاز فاقد مشخصه هایی مانند مجاور مادی ، تماس منظم ، اثر گذاری عمیق و تبادل اطلاعات درباره بافت اجتماعی است ، اما می تواند به تدریج عمق بیشتری یافته ، به طور موثر نقش آفرین باشد و به زمینه سازی ملاقات ها و مجاورت های مادی منتهی شود و موجبات لغزش ها و انحرافات جدی تر را فراهم کند . این امر گاه در میان برخی افراد متاهل نیز دیده می شود ، به نحوی که به دوام خانواده و ادامه حیات آن نیز لطمه های جدی می زند و گاه خانواده را تا مرز طلاق بیش می برد.

 

7- توهین و ترویج عقاید نادرست و غیر اخلاقی :

همان گونه که ممکن است مطالب بسیار مفیدی از اینترنت دریافت کنیم ، محتمل است بسیاری از مطالب غیر اخلاقی و توهین آمیز نسبت به مقدسات و عقاید دینی و فرهنگی را نیز در اینترنت مشاهده نماییم . در این صورت اگر کاربر از استحکام عقیدتی برخوردار نباشد ممکن است دچار شبهات شده ، دستخوش تزلزل در باور های دینی گردد . در برخی موارد ، خطر ناشی از پذیرش اطلاعات نادرستو غیر اخلاقی موجود در اینترنت ، ممکن است بسیار زیان بار تر از تصاویر مستهجن باشد . نوجوانان و جوانان باید فرا بگیرند که چگونه پیام ها را شناسایی کنند تا از اطلاعات گمراه کننده یا تصاویر زیان آور مصون بمانند .

آثار مخرب و منفی اینترنت در موارد مذکور ، بسیار واضح و روشن است . در ادامه مقاله به طور مختصر به برخی از آثار مخرب اینترنت می پردازیم که به طور غیر مستقیم به افراد تاثیر می گذارد.

 

پیامد های ناشی از آسیب های اینترنتی

 

1-از بین رفتن قبح روایط غیر اخلاقی در بین نوجوانان و جوانان . زیرا وقتی آن ها در اینترنت شاهد روابط صریح جنسی باشند و قبح چنین روابطی از بین برود ، سطوح نازل تر این روابط را مهم تلقی نمی کنند و نسبت به آن ها بی تفاوت می شوند یا این که ممکن است اعمال غیر اخلاقی و انحرافات جنسی را به راحتی انجام دهند و در اثر تکرار ، دیگر آن ها قبیح و زشت ندانند.

 

2-به وجود آمدن روحیه خشونت گرایی در اثر تماشای فیلم های خشن و تقلید از هنر پیشه های این قبیل فیلم ها .

 

3-ترویج فرهنگ غربی و عناصر فرهنگی نادرست در جامعه . از طریق اینترنت ، ارزش یا ارزش هایی از فرهنگ های دیگر وارد فرهنگ جامعه ما می شود که با سایر عناصر فرهنگی ما سنخیتی ندارد و نوعی جا به جایی فرهنگی صورت می گیرد .

 

4-تغیر و دگرگونی ارزش ها و هنجار های جامعه .

 

5-جایگزینی تفکرات مادی و دنیا گرایی به جای معنویات و اخلاق .

 

6-بروز عوارض روحی و روانی ناشی از تماشای عکس های مبتذل و مستهجن ، مانند احساس گناه ، اضطراب ، رفتار های وسواسی و . . .

{قسمت 3}

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1394-02-23] [ 12:07:00 ب.ظ ]
آسيب های ناشی از اینترنت

 

نوجوانان با توجه به بی تجربگی و کم تجربگی ، که پیاژه به آن اشاره می کند ، و نیز ویژگی های خاص دوره نوجوانی ، به شدت در معرض آثار منفی و مخرب اینترنت قرار دارند . این آثار سلامت جسمی و روانی آنان را مورد تهدید قرار می دهد . در این قسمت به بررسی برخی از آسیب های ناشی از اینترنت می پردازيم.

 

1- افترا و آزار و اذیت :

در این حالت ، رمز پست الکترونیکی برخی از افراد فاش می شود و با استفاده از پست الکترونیکی آنان موجود است فرستاده می شود که گاه محتوای آن ها توهین آمیز بوده ، به تیرگی روابط فرد مورد نظر با دیگران منجر می شود . در این خصوص ، بحث تلفیق تصویر برخی از افراد با تصویر های مستهجن و فرستادن آن ها برای دوستان و آشنایان نیز مطرح می شود . در این جا ، افراد ممکن است مورد تهدید یا توهین توسط اشخاص ناشناس هم قرار گیرند . از این نکته نباید غفلت کرد که چه بسا آزار و تهدید کامپیوتری ، مثل مزاحمت جسمی ، ممکن است مقدمه رفتار جدی تری باشد که خود می تواند زمینه بروز خشونت های فیزیکی تلقی شود.

 

2- کلاه برداری :

یکی از جرم های سنتی که از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای و اینترنت به طور مکرر به وقوع می پیوندد ، کلاه برداری است . از مصادیق بارز آن که در چند سال گذشته در ایران بسیار مشاهده شده است ، موسسه هایی از قبیل گلدکوئست و شرکت های هرمی است که بخش اعظم فعالیت هایشان از طریق اینترنت صورت می گیرد . این گونه موسسات در واقع پول مردم را جمع کرده ، به خارج از کشور می فرستند که نظام قضایی و پلیس با آن ها برخورد می کنند . البته گه گاه مبالغی به برخی از اعضا پرداخت می شود تا آن ها بتوانند مبلغ فعالیت هایی باشند که دیگران در برون از مرز ها از آن منتفع می شود.

 

3- انتشار تصاویر مستهجن و صحنه های فجیح :

یکی از آسیب های روانی – اجتماعی اینترنت ، نمایش تصاویر غیر اخلاقی است که از این طریق در معرض دید نوجوانان ما قرار می گیرد و نتیجه ای جز افسردگی و فشار های روحی و روانی برای افراد ندارد . علاوه بر تصاویر مبتذل و مستهجن ، باید به تصاویری که از حوادث ناگوار یا صحنه های فجیح در معرض مشاهده کاربران اینترنت واقع می شود نیز اشاره کرد . تماشای این تصاویر خشونت بار تهدیدی بزرگ برای سلامت روانی نوجوانان و جوانان ماست و موجبات بروز رفتار های خشونت گرایانه را در آن ها پدید می آورد . در کنار این تصاویر ، باید به مطالب و نوشته هایی درباره مسائل جنسی اشاره کرد که بعضا نادرست و غیر عملی بوده ، اطلاعاتی اختیار نوجوانان قرار می دهد که منجر به آسیب های جسمی و روانی و انحرافات جنسی و اخلاقی می شود.

 

4- پخش ویروس :

ویروس های موجود در اینترنت که توسط افراد مجرم ساخته می شود ، می توانند میلیون ها کامپیوتر را از کار بیندازند و میلیون ها تومان ضرر برسانند . یکی از مشهور ترین ویروس ها ( LOVE BUG بوده است که توانست میلیون ها کامپیوتر را در سراسر جهان از کار بیندازد . خسارت این ویروس حدود 10 میلیار د دلار تخمین زده شد.

 

5- اعتیاد اینترنت :

 

عادت به کاربری مفرط اینترنت یا اعتیاد اینترنتی ، از جمله مواردی است که بسیاری از کاربران را اسیر خود می سازد جذابیت های خاص اینترنت باعث می شود که نوجوانان و جوانان مجذوب آن شده ، ساعت ها وقت خود را در مقابل کامپیتر سپری کنند . این مسئله باعث می شود که نوجوانان از سایر فعالیت های اجتماعی باز بمانند . یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هر چه ضریب هوش عاطفی کاربران پایین تر باشد ، میزان ابتلای آنان به اعتیاد اینترنتی بیشتر است . از معمول ترین نشانه های تشخیص اعتیاد به اینترنت می توان به افت تحصیلی شدید ، کاهش وزن به علت از بین رفتن نظام تغذیه ای بدن ، بالا رفتن دامنه تنش های عصبی ، کاهش فعالیت های اجتماعی ، کم شدن میزان معاشرت با اشخاص و گروه های بزرگ تر ، قانون گریزی ، پرخاشگری ، ابتلا به سردرد های عصبی و نظایر این ها اشاره کرد . به طور کلی می توان گفت که استفاده مفرط از اینترنت ، گاه نشانه اختلال شخصیت است.

{ادامه دارد}

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1394-02-17] [ 09:33:00 ق.ظ ]
اینترنت ، از تازه ترین دستاورد های بشر و آخرین عضو خانواده تکنولوژی است که حدود چهل سال است قدم به زندگی انسان گذاشته ، و در عرصه های مختلف نقش آفرینی می کند. دنیای اینترنت ، دنیایی مجازی است که با دنیای واقعی پیرامون ما تفاوت های دارد . در جهان مجازی ، انسان با سرزمینی بدون مرز متوجه می گردد که فرهنگ های مختلف تشکیل شده است .

انسان با بهره جستن از اینترنت از فراسوی مرزها با فرهنگ های گوناگون آشنا می شود .

با توجه به این که اینترنت ابزاری وارداتی است ، به رغم چنبه های سود مند فراوان ، می تواند بسیار آسیب زا نیز باشد . این آسیب زایی گروه های سنی خاصی را تهدید می کند که از اینترنت بیشتر استفاده می کنند . بنابراین ، قشر نوجوان در معرض تهدیدات جدی قرار دارد ، زیرا کودکان تا قبل از بلوغ از انگیزه های قوی جنسی بر خوردار نیستند و در جوانی هم ، رشد عقلانی بهتر می تواند بر غرایز مهار بزند ، حال آن که در دوره نوجوانی ، هم انگیزه های جنسی قوی ترند و هم غلبه هیجانات و احساسات به گونه ای است که گاه عقل را تحا مهمیز خود قرار می دهد . از این رو مشاهده فیلم های تحریک کننده ، انگیزه های جنسی نوجوانان را قوتی بیش تر می بخشد و تماشای فیلم های جنایی و خشونت بار ، هیجانات و احساسات نوجوانان را تشدید می کند .

بدین ترتیب ، یکی از وسائلی که امروزه در فضای خانه مشکل آفرینی و حتی روابط والدین و فرزند نوجوان را تحت الشعاع خود قرار می دهد ، بهره گیری نامناسب از فناوری اطلاعات در خانواده است که علاوه بر همه موارد گفته شده ، گاه زمینه ضعف تحصیلی یا افت تحصیلی را فراهم می نماید و در مواقعی نیز موجی اصطکاک بین والدین و فرزندان می شود . لذا در این مقاله ، ابتدا به بحث درباره آ؛سیب هایی می پردازیم که نوجوانان استفاده کننده از اینترنت را تهدید می کند و سپس به راه کارهای پیشگیری از آن اشاره می کنیم.

 

 علل گرایش نوجوانان به اینترنت

 

علل جذب و گرایش نوجوانان به اینترنت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

1- قابليت هاي جذاب اینترنت : ویژگی های جذاب اینترنت برای نوجوانان عبارتند از :

الف ) وب سایت ها : که مجموعه ای از اطلاعات ، سرگرمی و تعامل در یک مکان منحصر به فرد را در اختیار کاربران قرار می دهد.

ب ) موتور های جست و جو : موتور های جست و جو از منابع وب اند که می توانم از آن ها برای جست و جو درباره تمامی مسائل و موضوعات مورد نظر استفاده کرد .

ج ) گپ خانه ها : سایت های خاصی اند که اجازه می دهند نوجوانان و جوانان مکالمه های آنی داشته باشند . اتاق های گفت و گو ، معمولا بر حسب موضوع یا هدف گفت و گو کننده تقسیم شده اند .

د ) ارسال پیام های آنی : نرم افزار هایی که به طور عمده نوجوانان را آن برای ارسال پیام های آنی به کسانی که دارای همان نرم افزارند ، استفاده می کنند .

ه ) صفحه های اطلاعات : نرم افزاری است که اجازه می دهد نوجوانان سوال ها و اطلاعات خود را با موضوع های خاص ارسال کنند .

و ) پست الکترونیکی : نرم افزاری است که توسط آن می توان پیغام های خود را به نشانی های مشخص فرستاد و یا دریافت کرد.

ز ) وب لاگ ها : وب سایت خاصی است که فرد می تواند افکار ، احساسات و کارهای خود را در آن به رشته تحریر درآورد و از آن نگه داری کند.

 

2- پر کردن اوقات فراغت : یکی از علل مصرف بالای اینترنت در میان نوجوانان و جوانان ، پر کردن اوقات فراغت است ؛ زیرا امکانات ورزشی یا تفریحی به اندازه کافی در اختیار آنان قرار ندارد . اکثر خانواده ها نیز از این امر استقبال می کنند که نوجوانان در خانه و در کنار آن ها با یک کامپیوتر و اشغال خط تلفن سرگرم باشند ، غافل از این که در صورت استفاده نامناسب از اینترنت ، آثار منفی و مخرب آن به مراتب بیش تر از بسیاری از سرگرمی های دیگر است . .

 

3- فرار از خود و ناکامی های زندگی : اینترنت برای بسیاری از نوجوانان و جوانان پناه گاهی است که از مشکلات ، دردها و رنج های خود به آن روی می آورند و به عنوان یک مامن و ابزار سرگرم کننده به آن نگاه می کنند.

 

4-عدم شکل گیری هویت مطلوب در نوجوانان ، وجود شکاف های اجتماعی ، شکاف بین نسل ها و نیز از هم پاشیدگی تعاملات بین والدین و فرزندان ، از دیگر علل گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت می تواند باشد.


{ادامه دارد…}

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1394-02-16] [ 09:33:00 ق.ظ ]
پیامدهای اسفبار کاهش جمعیت ایران

برژینسکی می گوید «از فکر کردن به حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید. بالاتر از همه، بازی طولانی‌‌مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست».

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1394-02-05] [ 11:14:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[یکشنبه 1394-01-02] [ 12:09:00 ب.ظ ]
تداوم سیاست کنترل جمعیت و شعار معروف نهادینه شده در سال های دولت کارگزاران که “دو بچه کافی است” چندی است که با شروع انتقادات صریح رهبر معظم انقلاب مورد انتقاد عده ای از مسئولین و کارشناسان نظام اسلامی واقع شده است.

هرچند که هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش تر نیز از سوی برخی از مراجع تقلید و همچنین ریاست محترم جمهور، با بی توجهی و حتی انتقاد بسیاری از رسانه های و برخی از مسئولین روبرو شد اما بیان انتقادات بی پرده ی رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران اسلامی در سه سخنرانی اخیر معظم له، نشان از این دارد که بی توجهی به این مهم می تواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای نظام اسلامی را به بار آورد. نکات کلیدی و مهم رهبر معظم انقلاب در این باره در ادامه می آید:

ما باید به رقم جمعیتی صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون برسیم


من این را همین جا عرض بکنم؛ جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکى از عاملهاى مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهائى که داده میشود، نقش جوانهاى تحصیلکرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را مى بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه اى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند. آنطورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم.
امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه ى نسل جوان و نماى زیباى جوانى در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطورى که کارشناسها بررسى علمى و دقیق کردند. اینها خطابیات نیست؛ اینها کارهاى علمى و دقیقِ کارشناسى شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد – که امروز قاعده ى جمعیتى ما جوان است – و بتدریج دچار پیرى خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است. یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلى مان کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهاى خطرناکى است؛ اینها را بایستى مسئولین کشور بجد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و کار درستى باید انجام بگیرد. این مسئله ى افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است که واقعاً همه ى مسئولین کشور – نه فقط مسئولین ادارى – روحانیون، کسانى که منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه درباره ى آن فرهنگ سازى کنند؛ از این حالتى که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم.
بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

هر اقدامی براى توقف رشد جمعیت، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام گیرد


تجربه ى متراکم در قانونگذارى، در اجرا؛ این هم جزو نقاط درخشان کشور است. جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا عرض بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیرى که میخواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد!
بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهورى اسلامى ایران ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف میشد


یکى از مهمترین موجودى هاى باارزش ما، همین نسل جوانِ تحصیلکرده است. نسل جوان تحصیلکرده، هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکى از خطاهائى که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله ى تحدید نسل از اواسط دهه ى ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ى ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونى اگر ما پیش برویم – من چندى پیش هم در ماه رمضان در سخنرانى گفتم – کشور پیر خواهد شد. خانواده ها، جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود کردن فرزندان در خانه ها، به این شکلى که امروز هست، خطاست. این نسل جوانى که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینده و در دوره ها و مرحله هاى آینده ى این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه ى مشکلات کشور را اینها حل میکنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى که در نسل جوان هست، و با استعدادى که در ایرانى وجود دارد. پس ما مشکل اساسى براى پیشرفت نداریم.
بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

جامعه ى ما در آینده ى نه چندان دورى، جامعه ى پیر خواهد شد


حد زاد و ولد در جامعه ى ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان دار و نیاز به زمان و مقطعى را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنى و بروى! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حالا به ما گزارش میدهند که آقا جامعه ى ما در آینده ى نه چندان دورى، جامعه ى پیر خواهد شد؛ این چهره ى جوانى که امروز جامعه ى ایرانى دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟
بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى  ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

در پایان یادآور می شود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با ۴ فرزند پسر و ۲ فرزند دختر دارای شش فرزند می باشند. پدر بزرگوار ایشان آیت الله سید جواد خامنه ای(ره) نیز دارای هشت فرزند بوده اند.

منبع: پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[شنبه 1394-01-01] [ 11:56:00 ق.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[دوشنبه 1393-12-25] [ 10:24:00 ق.ظ ]
 


جایگاه لباس و آرایش در دین اسلام

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1393-11-20] [ 08:04:00 ب.ظ ]
انسان به اقتضای فطرت خویش، میل به زیبایی و جمال داشته

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1393-11-13] [ 10:33:00 ب.ظ ]
 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی, فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1393-09-26] [ 12:47:00 ب.ظ ]
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
 [ 12:43:00 ب.ظ ]

گروه فضای مجازی: مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد با اشاره به آسیب‌ها و مزایای فضای مجازی در حوزه دینی، اظهار کرد: فضای مجازی ابزار مفیدی برای ترویج دین در گستره جهانی است و با استفاده صحیح از آن به راحتی می‌توان فرهنگ دینی را به مخاطبان فراوانی در سرتاسر جهان انتقال داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین «علی نصیری»، مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، به آسیب‌ها و مزایای فضای مجازی در حوزه دینی ‌پرداخت و اظهار کرد: هرچند بسیاری از افراد از آسیب‌ها و جنبه‌های منفی فضای مجازی گلایه دارند، اما این یک واقعیت است که فضای مجازی دارای مزایای فراوانی است و ما باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.
نویسنده کتاب «رابطه متقابل کتاب و سنت» افزود: با وجود این که جامعه ما دیر به فضای مجازی پیوست، اما خوشبختانه توانسته‌ایم در این مسیر سرعت خوب و رو‌ به رشدی داشته باشیم که این خود جای تقدیر از مسئولان را دارد.
وی به نقش فضای مجازی در روابط انسانی اشاره و تصریح کرد: روابط انسانی یکی از مؤلفه‌های مهم و مورد تأکید اسلام است که قبلا برای ایجاد این ارتباط موانع بسیاری همچون دوری مسافت بر سر راه انسان‌ها بود که این موانع، با وجود فضای مجازی، امروزه رفع شده است. بنده یک مثال می‌زنم و آن این‌که در زمان اعیاد و مناسبت‌های مذهبی مردم همگی از طریق فضای مجازی برای هم پیام‌های فراوانی ارسال می‌کنند و این مناسبت‌ها را تبریک یا تسلیت می‌گویند و این‌گونه در کنار هم و به یاد هم هستند.


عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: از نظر بنده، فضای مجازی سهم عمده‌ای در تقویت روابط انسانی دارد و همچنین این فضا می‌تواند عواطف انسانی و دینی را در تمام ابعادش گسترش و تقویت کند.
نصیری با اشاره به نقش فضای مجازی در پیشرفت علمی جهان اسلام تصریح کرد: قبل از به وجود آمدن فضای مجازی، اطلاع‌رسانی در حوزه علمی بسیار کم بود و سخت می‌شد که دانشمندان از اخبار علمی به روز مطلع شوند. همین امر موجب کاهش تولیدات علمی شده بود، اما اکنون با بهره‌گیری از فضای مجازی سرعت اطلاع‌رسانی در حوزه علم بیشتر شده و به همین نسبت شاهد تولیدات علمی و پیشرفت علمی بوده‌ایم.
نویسنده «مکتب تفسیری صدر المتألهین» نقش و تأثیر فضای مجازی در حوزه فرهنگ را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: با استفاده صحیح از فضای مجازی به راحتی می‌توان فرهنگ دینی را به مخاطبان فراوانی در سرتاسر جهان انتقال داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: در فضای مجازی بسیاری از آلودگی‌های اجتماعی و فرهنگی را می‌توان تذکر داد و این کار باید انجام شود و از این طریق می‌توان به تصحیح این آلودگی‌ها اقدام کرد؛ لذا فضای مجازی در این زمینه دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در جامعه است.
وی با اشاره به این ‌که در قرآن کریم دو مسئله ایمان و عمل صالح همواره در کنار هم بیان شده‌اند، تأکید کرد: ایمان همان باورهاست و عمل صالح رفتارها و ارزش‌های اسلامی است که در فضای مجازی می‌توان هر دو را مورد آسیب قرار داد و متأسفانه تاکنون فضای مجازی آسیب‌هایی را هم به این دو در سطح جامعه وارد کرده است.
وی تصریح کرد: در گذشته این توانایی بود که از دسترسی کتب ضاله و انحرافی برای عموم جلوگیری کرد. اما امروزه با وجود فضای مجازی نمی‌توان چنان کاری کرد و لذا بسیاری شبهات دینی، اطلاعات اشتباه دینی و مطالب ضددینی در دسترس عموم است و از این باب باید بسیار مراقب بود.

این پژوهشگر علوم اسلامی عنوان کرد: در باب رفتارها و ارزش‌های اسلامی بدیهی است که در فضای مجازی بسیاری از تصاویر و فیلم‌های مبتذل قرار داشته و در اختیار عموم است و بسیاری از آلودگی‌ها و آسیب‌ها در مراتب اجتماع، خانواده‌ها و افراد از همین طریق است و این آسیب را نمی‌توان انکار کرد.
نصیری در پایان تأکید کرد: با توجه به آن ‌چه که مسلم است فضای مجازی دارای آسیب‌ها و مزایایی است؛ لذا باید برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها در این راستا باشد که بتوانیم بر اساس آن برنامه‌ها و تلاش‌ها حداکثر بهره‌گیری مثبت را از این ظرقیت غیرقابل حذف، به نفع جامعه اسلامی به انجام برسانیم.

منبع : ایکنا شماره‌ خبر :۶۸۷۴۸۴

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
 [ 12:23:00 ب.ظ ]
سلام دوستان
امروز میخوام یه سری سایتهای مفید بهتون معرفی کنم؛
امیدوارم لذت ببرید…
www.tebyan.net
www.rasekhoon.net
www.jangnarm.com
www.psyor.ir
www.mahdi313.com
www.eporsesh.com
www.pasokhgoo.ir
www.sajed.ir
www.porseman.org
www.iranbleutooth.ir
سامانه پاسخگویی به شبهات:09640
و
09650

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[یکشنبه 1393-09-16] [ 11:38:00 ق.ظ ]
شوهرداری

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی, فرهنگی  لینک ثابت
 [ 11:21:00 ق.ظ ]
«اهميت فضاي مجازي به اندازه اهميت انقلاب اسلامي است»؛ اين جمله و تعبير راهبردي رهبر حکيم انقلاب اسلامي در تبيين اهميت فضاي مجازي و سايبري، بي شک يکي از اولويتها و ارجحيت هاي مديريت اجرايي و فرهنگي کشور را به روشني بيان مي کند. خطر بي توجهي دولت يازدهم به مديريت عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضاي مجازي در کشور که حتي منجر به عدم تشکيل جلسات شوراي عالي فضاي مجازي شده است کمتر از خطر بي توجي دولتمردان به خط قرمزها و راهبردهاي اعلامي رهبري معظم در موضوعاتي نظير «عدم خوش بيني به آمريکا» و «جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي» نيست و چه بسا بر اساس استدلالات ذيل از آنها مهمتر و بيشتر است.
رهبر حکيم انقلاب اسلامي در حکم خود به اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي که در آخرين روزهاي سال 90 انتشار يافت پيوستي را ضميمه فرموده بودند که هنوز در رسانه ها و به شکل تفصيلي انتشار نيافته است و حاوي نکات راهبردي- عملياتي ويژه اي در اين زمينه بود. اين يادداشت علاوه بر آنکه 13 بند پيوست را بازخواني مي کند به تحليل محتوا و فحواي کلي پيوست ابلاغي پرداخته و تلاش مي کند بخشي از مبادي تئوريک و مقاصد عملياتي آن را واکاوي کند.


فضاي مجازي: اکسيژن فرداي دنيا


نفس تشکيل «شوراي عالي مجازي» از سوي رهبر معظم انقلاب و ضريب دهي به آن در حد يک شوراي «عالي» با حضور ذي نفوذترين مسئولين حقوقي به اضافه جمعي از صاحب نظران حقيقي، نشان از بصيرت فوق العاده و دورانديشي جامعه شناسانه دارد. اصولاً دنياي امروز و چشم انداز آينده آن با مسئله نقش روزافزون ساحت «مجازي» در زندگي انسان ها گره خورده است. اگر روزگاري اينترنت و ساير مصاديق فضاي مجازي تنها به طبقه اصطلاحاً نخبه و خاص تعلق داشت امروزه به يکي از ابعاد انکارنشدني زندگي عامه مردم تبديل شده است. ساحت «فضاي مجازي» در کنار ساحت «اقتصاد»، «امنيت» و «فرهنگ» قرار گرفته و فراتر از آن، اصولاً به تمامي ساحت هاي يادشده دست اندازي کرده و به نوعي آنها را «سايبري» کرده است. امروزه چهره مفهوم امنيت با مفهوم فضاي مجازي و تهديدات مجازي متحول شده و به طور مشابه سياستگذاري فرهنگي و اقتصادي نيز بدون توجه به «فضاي مجازي» ممکن نخواهد بود. به تعبيري «اينترنت» و مسائل پيراموني آن روح معادلات سياسي، فرهنگي آينده دنيا خواهد بود و زندگي بدون اکسيژن «فضاي مجازي» ناممکن خواهد شد. از اين رو در عرض مراکزي چون «شوراي عالي امنيت ملي» و «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» با تدبير رهبر معظم انقلاب «شوراي عالي فضاي مجازي» تشکيل شده است. واضح است که سرمايه داري متهاجم غربي با اتکا به قدرت تکنولوژيک خود در اين زمينه استراتژي هدفمندي براي آينده جهان مجازي دارد و اگر نظام جمهوري اسلامي با پيشتازي و ابتکار براي آينده برنامه ريزي نکند با چالش هاي نامتقارن و چندلايه فرهنگي- امنيتي روبرو خواهد شد و البته در صورت هوشمندي و تلاش مي توانيم ابتکار عمل را به دست بگيريم و از نيروي دشمن در جهت ضربه زدن به خودش استفاده کنيم. اينترنت به تعبير رهبر هوشمند انقلاب مي تواند به جاي آنکه بزرگراه ضلالت و جهل باشد بزرگراه هدايت و نور باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, فضای مجازی  لینک ثابت
[شنبه 1393-09-15] [ 12:58:00 ب.ظ ]
نویسنده نبرد پنهان غرب:
شبیخون فرهنگی حمله ناجوانمردانه از سوی غرب است
بیش از ۱۸ هزار شبکه ماهواره ای در دنیا وجود دارد که ۳۷۸ شبکه آن به نمایش فیلم های هالیوودی با تعاریف و برنامه هدفدار اختصاص یافته است.
به گزارش صاحب نیوز، نویسنده کتاب ” نبرد پنهان غرب” گفت: شبیخون فرهنگی دشمنان حمله ناجوانمردانه و هدفدار غرب و استکبار است.
حجت الاسلام و المسلمین سید محسن مرتضوی اظهار کرد: ناتوی فرهنگی بهترین مصداق برای این هجمه رسانه ای و تبلیغاتی است.
وی خاطر نشان کرد: دشمن با ناکامی در حمله نظامی، به جنگ نرم و رسانه ای روی آورده و ماهواره و فضای مجازی را به عنوان سلاح برای برچیدن بنیان خانواده و هویت دینی انتخاب کرده است.
حجت الاسلام مرتضوی تصریح کرد: بیش از ۱۸ هزار شبکه ماهواره ای در دنیا وجود دارد که ۳۷۸ شبکه آن به نمایش فیلم های هالیوودی با تعاریف و برنامه هدفدار اختصاص یافته است.
وی قبح زدایی، خوب جلوه دادن روابط دختر و پسر، و نابودی حیا و غیرت در جامعه و در قالب بی حجابی از اهداف اصلی این شبکه ها برشمرد و اضافه کرد: فساد اخلاقی که به تعبیر قرآن مجید همان جاهلیت ثانی است، بزرگ ترین خطر این شبکه های فسادانگیز بشمار می رود.

برداشت ازhttp://sahebnews.ir/

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1393-09-05] [ 12:31:00 ب.ظ ]
اتفاقاتی که در واکنش به گفته‌های دو بازیگر زن ایران در تلویزیون رخ داده و تلاش شده تا بیان چنین مواضع قابل تحسینی را توسط بازیگران پرهزینه سازد، این پرسش را پیش کشیده که آیا آزادیِ بیانِ عقیده، تنها هنگامی صادق است که اظهارنظر بازیگران در راستای مواضع ‌پذیرفته شده عده‌ای باشد، در غیر این صورت، آزادیِ بیان ‌ارزش‌های بنیادینش را از دست می‌دهد!

ادامه »

موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[سه شنبه 1393-09-04] [ 01:20:00 ب.ظ ]

به نام خدائی که حضرت زهرا(س)را آفرید تا

مقام والای زن را به جهانیان نشان دهد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

با سلام امیدوارم از مطالب این وبلاگ لذت ببرید.


خود نمائی قدیمی و مدرن


زنان عرب قبل از ظهور اسلام دارای پوشش شایسته نبودند

و با آشکار کردن زینت ها و نمایش برخی اندام خویش در جامعه حاضر می شدند

تا اینکه زمینه نزول آیات وجوب حجاب و حرمت خود نمائی در جامعه و مجالس عمومی

آماده شد و آیاتی به زنان ابلاغ شد

چنانچه می فرماید : در خانه های خود قرار بگیرید و همانند دوران جاهلیت نخستین

که زنان به منظور خود نمائی از منزل خارج می شدند

در میان مردم ظاهر نشوید

منظور این نیست که زن به طور کلی در خانه بنشیند بلکه این است که

برای خودنمائی و نمایش جاذبه های زنانه در میان مردم حاضر نشود

منظور از جاهلیت نخستین چنانچه تفاسیر گویند

جاهلیت قبل از بعثت رسول گرامی اسلام(ص) بوده که در آن عصر

وضعیت پوشش زنان عفیفانه و خودپسندانه نبوده است و بنابراین طبق این آیات

(نور -31 )خود آرائی و خود نمائی و بدحجابی زنان عمل جاهلانه ای است که

زنان عصر جاهلیت قدیم به آن مبتلا بودند و زنان مسلمان

نباید زیر بار چنین ننگی بروند.

اما چه شده است که زنان و دختران امروزی با توجه به گوشزدی که

قرآن کرده و به آنها گفته است که گول این فریب شیطان را نخورند

ولی باز دختران جوان و حتی برخی مادران نیز در این دام شیطانی

گرفتار شده اند.

این دخترانی که در خیابان آرایش کرده قدم می زنند

این دخترانی که موهای خود را برای جلب نظر بیرون می آورند

این دخترانی که با لخت کردن ساق دست و پای خود جلب توجه می کنند

این دخترانی که مانتوهای آنچنان تنگی می پوشند تا به آنها نگاه شود

این ها همه و همه کسانی هستند که فریب شیطان را خورده اند

بیائید برای استقبال از تنها معصوم باقیمانده عالم خود را آماده کنیم.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1393-08-28] [ 03:28:00 ب.ظ ]

در آینده ای نزدیک

نگاهی به دور و برت بینداز

یک وقت هایی می شود که

خودت را

تنها

چادریِ- کلِ خیابان می بینی

لبخند بزن، رو به آسمان کن و بگو:

خدایا
ممنونم که بهم اجازه دادی بین همه ی این آدمای رنگ وارنگ یه دونه باشم.

شک نداشته باش که این یک فرصتِ ویژه است تا برایِ او (خدا) هم یکی یک دانه باشی..

منبع : وبلاگ محجبه ها فرشته اند !

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
 [ 03:07:00 ب.ظ ]
1- شاد باشیم
شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.

2- صبور باشیم
اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی‌دانیم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم….

3- منطقی رفتار کنیم
مسایل را منطقی و درست بررسی کنیم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگیریم و بی‌طرفانه قضاوت کنیم.

4- کم توقع باشیم
از همسرمان آن‌قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد.

5- مثبت‌نگر باشیم
با بیاد آوردن لحظات شیرین زندگی بدبینی را از خود دور کنیم، به رفتارهای خوب همسرمان بیشتر بیندیشیم و جنبه‌های خوب زندگی را فراموش نکنیم.

6- خوش‌بین باشیم
داشتن نگاه خوش‌بینانه به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می‌شود.

7- یک‌دل باشیم
درک متقابل موجب ایجاد تفاهم می‌شود و یکدلی به وجود می‌آورد.

8- شنونده ی خوبی باشیم
هنگامی که همسرمان با ما صحبت می‌کند حتی‌الامکان به چشمان او نگاه کنیم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهیم که به حرف‌های او توجه داریم.

9- مشوق همسر خود باشیم
برای رفتارها و صحبت‌های همسرمان ارزش قائل شویم و با یادآوری موقعیت‌های موفق گذشته، او را تشویق کنیم تا آینده ی بهتری داشته باشد.

10- به پیشرفت یکدیگر اهمیت دهیم
آنقدر صمیمی باشیم که پیشرفت و ترقی همسرمان یکی از آرزوهای ما باشد، در حقیقت اولین کسی که از این پیشرفت سود می‌برد ما هستیم.

11- خوش قول باشیم
برای حرف‌ها و قول‌های خود ارزش قائل شویم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانیم خوش‌قولی نشانه ی احترام به خود و همسر است.

12- احترام به شخصیت همسرمان را فراموش نکنیم
به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم و حرمت یکدیگر را نزد خانواده و دوستان و … حفظ کنیم.

13- ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنیم
سعی کنیم با همسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنیم. صحبت کردن بهترین راه آگاهی از افکار و احساسات همسر می‌باشد.

14- با یکدیگر مهربان باشیم
همسرمان را جزئی از وجود خود بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم، برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را به کار ببریم. با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های یکدیگر باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم.

15- محبت‌پذیر و قهر گریز باشیم
منش توأم با مهربانی و دوری از قهر و کینه صفت همسران فداکار است. تلاش کنیم که آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار کدروت باشد.

16- راستگو باشیم
صداقت و راستی از بهترین سرمایه‌های زندگی مشترک است. هرگز نباید به دروغ و نیرنگ متوسل شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنیم که دروغ پایه‌های زندگی را سست می‌کند.

17- محیط خانواده را با صفا کنیم
فضای عاطفی خانواده باید چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که همسرمان در آن احساس رضایت خاطر کند و از امنیت روانی برخوردار باشد.

18- به ارزش‌های دینی، اخلاقی و خانوادگی پایبند باشیم
ارزش‌ها از ارکان و ستون‌های اصلی خانواده محسوب می‌شوند و مقید بودن به ارزش‌ها موجب دوام و استحکام خانواده می‌شود و اصالت آن را حفظ می‌کند.

19- به نیازهای همسر توجه کنیم
رفتار دلنشین و توأم با متانت موجب می‌شود خواسته‌های خود را به راحتی بیان کند.

20- بهداشت روانی همسر را تأمین کنیم
در سایه ی سلامت جسمی و روانی می‌توانیم به هدف‌های خود برسیم، بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از افسردگی و خمودگیش جلوگیری کنیم.

21- با یکدیگر مشورت کنیم
هر یک از همسران باید حق داشته باشند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنند. با مشورت کردن، راه رسیدن به زندگی سالم کوتاه تر می‌شود.

22- قدرشناس باشیم
از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسوولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه‌های خاصی نیازمند نیستیم!

23- احساس مسوولیت داشته باشیم
هر یک از همسران باید خود را در مقابل کاری که برعهده گرفته‌اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.

24- برنامه‌ریزی کنیم
در حقیقت برنامه‌ریزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می‌بخشد.

25- الگوی خوبی باشیم
طوری رفتار کنیم که الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و فرزندان خود باشیم.

26- خود را به جای همسرمان بگذاریم
دنیا را از دریچه ی نگاه او ببینیم و از خود بپرسیم : “اگر من جای او بودم چه می‌کردم؟”

27- به خواسته‌ها و افکار یکدیگر احترام بگذاریم
فراموش نکنیم که ازدواج پیمان همکاری و تشریک مساعی است.

28- میانه رو و متعادل باشیم
حضرت علی (ع) فرموده‌اند “خیرالامور اوسط‌ها"، پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابیدن، مسافرت و حتی محبت کردن و…) اعتدال را رعایت کنیم کمتر دچار مشکل می‌شویم.

29- با جملات زیبا از همسر خود دلجویی کنیم
یک جمله ی شورانگیز می‌تواند طوفانی از خشم و غضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

30- روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم
عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای هر یک از طرفین می‌شود و زندگی را با خطرهای جدی روبرو می‌کند.

31- به همسرمان دلگرمی بدهیم
به همسر خود بگوییم که من به خاطر عشق به تو همه ی سختی‌های زندگی‌مان را می‌پذیرم چنین جملاتی باعث دلگرمی او می‌شود.

32- همسر خود را راضی کنیم
باید طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم که مطمئن باشیم هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند و یا در هیچ مشکلی ما را تنها نمی‌گذارد.

33- با همسرمان صادقانه رفتار کنیم
با متانت و صداقت قبول کنیم که در بعضی از کارها همسرمان شایسته‌تر است.

34- در زندگی مشترک به تنهایی تصمیم نگیریم
برای سخن و پیشنهاد همسرمان احترام قائل شویم و خود را عقل کل ندانیم. باور داشته باشیم که همیشه همه چیز را همگان دانند.

35- سختی‌ها و مشکلات محیط کار را در حد ضرورت با همسرمان در میان بگذاریم
هم فکری بار مشکلات را سبک‌تر می‌نماید.

36- فرمان ندهیم
نباید خانه را به پادگان تبدیل کنیم، متوجه باشیم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل یکه تازی و خشونت.

37- تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنیم
افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از میان می‌برند. بهتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگیر انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماییم.

38- از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنیم
زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از یاد نبریم که زندگی هر کسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره می‌شود.

39- روی نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاریم
هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه‌دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می‌شود. هرگز نباید از نقطه ضعف‌ها به عنوان اسلحه‌ای برای سکوت یا شکست دادن همسر استفاده کنیم.

40- مقابله به مثل نکنیم
از رفتارهای تلافی جویانه بپرهیزیم و سعی کنیم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او یادآوری نماییم.


parsianforum.com


گردآوری : گروه اینترنتی نیک صالحی
http://www.niksalehi.com/public/
 
اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: خانواده  لینک ثابت
[چهارشنبه 1393-08-21] [ 11:30:00 ق.ظ ]
حضرت علی_علیه السلام_فرمددند:به هفت دلیل علم و دانش،برتر از ثروت و دارایی است.

1-علم میراث پیامبران است و ثروت میراث فرعونیان.

2-علم با انفاق کم نمیشود ولی ثروت به خرج کردن کم میشود.

3-ثروت نیازمند به نگهبان است ولی علم دارنده ی خود را نگهبانی میکند.

4-علم در کفن هم با صاحب خود می آید ولی ثروت باقی می ماند.

5-ثروت برای مومن و کافر فراهم می آید ولی علم جز برای مومن حاصل نمیشود.

6-همه ی مردم در کارهای دینی خود به عالم نیاز دارند ولی به شخص ثروتمند نیازی ندارند.

7-علم آدمی را در عبور از صراط تقویت میکند ولی ثروت مانع از گذشتن او میشود.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[دوشنبه 1393-08-19] [ 11:20:00 ق.ظ ]
سلام دوستان

محرمتان پر معرفت

یک حدیث از معصو م هست که می فرمایند:

بدانيد هر کس در عصر غيبت ، آزار و تکذيب دشمنان را تحمل کند ، مانند کسي است که در کنار رسول خدا(ص) با شمشير جنگ نموده است.

اين حديث از کدام بزرگوار معصوم است؟و نظرتان چیست؟

لطفا در قسمت نظرات پاسخ صحیح و نظراتتان را قید کنید

یا علی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[یکشنبه 1393-08-04] [ 01:26:00 ب.ظ ]
 

جريان عَلَم در واقعه کربلا چيست؟ آيا عَلَم هاي امروزي بيانگر همان عَلَم هاي واقعه کربلا است؟

سابقه‌ علم‌هاي امروزي سابقه‌اي خيلي طولاني نيست. حتي کساني که قائلند اين علم‌ها نماد سرو هستند به اين مطلب معترفند

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی, شبهات و مناظرات  لینک ثابت
 [ 12:48:00 ب.ظ ]
 

سخن علامه طباطبایی كه خیلی ها را گریاند:

.

.

.

كسی چه میداند..؟

‌شاید سوره ی یاسین , همان یا حسین است , كه بی سر شده است…

السلام علیك یا ابا عبد الله الحسین (ع)

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1393-07-28] [ 09:43:00 ب.ظ ]
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[یکشنبه 1392-12-25] [ 01:11:00 ب.ظ ]
خدا حضور مطلق است یعنی در همه جا از همه چیز حاضرتر است

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1392-12-15] [ 01:41:00 ب.ظ ]
 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[شنبه 1392-08-18] [ 10:31:00 ق.ظ ]


...


شما امروزچگونه امام حسین علیه السلام را کمک و یاری می کنید؟

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ق.ظ ]
محرم آمد و ماه عزا شد محرم آمد و ماه عزا شد

مه جانبازی خون خدا شد

جوانمردان عالم را بگویید

دوباره شور عاشوار به پا شد

حسین میا به کوفه‌، کوفه وفا ندارد …

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[شنبه 1392-08-11] [ 12:13:00 ب.ظ ]
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اولین سالگرد ارتحال بنیان‌گذار كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمه‌الله در پیامی، اساسی‌ترین معارف انقلاب اسلامی را در ۱۲ بند برشمردند.
در فرازی از این پیام آمده است: «اكنون، يك سال پس از رحلت آن پدر دلسوز و مرشد و معلم آگاه و حكيم، اين‌جانب لازم مى‌دانم اساسيترين معارف انقلاب را كه همه در شمار بيّنات مكتب انقلاب و برخاسته از اصول و احكام اسلام است، يك‌بار ديگر به برادران و خواهران خود تذكر داده، همه‌ى ملت انقلابى و شجاعمان را به توجه و اهتمام روزافزون نسبت به آنها دعوت كنم.»

امروز و در بیست و دومین سالروز صدور این پیام، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR بخش‌هایی از این پیام مهم را در قالب نمودار درختی بازخوانی می‌كند.
این نمودار از لینك زیر در دسترس علاقمندان قرار دارد.

دريافت نسخه pdf

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1391-03-29] [ 04:58:42 ب.ظ ]
به نام خدا

همه ما می دانیم که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: متفرقه, فرهنگی, خانواده  لینک ثابت
[پنجشنبه 1391-03-25] [ 07:59:00 ب.ظ ]
پیشوای هفتم شیعیان، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در هفتم صفر 128 هـ.ق در روستای ابواء، میان مدینه و مکه متولد شده بود، همانند دیگر امامان معصوم علیهم السلام برای احیای فرهنگ اسلام و گسترش ارزش های الهی درطول امامت سی و پنج ساله خویش (148 تا 183 هـ.ق) که با چهار تن از خلفای ستمگر عباسی (منصور، مهدی، هادی و هارون الرشید) همزمان بود، تمام مشکلات و سختی ها را به جان خرید و به فرهنگ صبر و مقاومت در راه اسلام معنای حقیقی بخشید.


بیست و پنجم ماه رجب، شاهد جانبازی آن رادمرد عالم اسلام و اسطوره صبر و پایداری در راه حق می باشد. آن حضرت بعد از تحمل بی رحمانه ترین آزارهای طاقت فرسای خلفا، به ویژه هارون الرشید، استوار و مقاوم در برابر طاغوت و طاغوتیان به ملاقات پروردگارش شتافت. در صلوات خاصه آن حضرت آمده است: «اللهم صل علی موسی بن جعفر وصیِّ الابرار و امام الاخیار… و مألف البلوی و الصبر و المضطهد بالظلم و المقبور بالجور و المعذَّب فی قعر السجون و ظلَم المطامیر ذی السّاق المرضوض به حلق القُیود؛ (الانوار البهیة، ص 205) خداوندا! بر موسی بن جعفر علیه السلام درود فرست. او که جانشین نیکان و پیشوای خوبان بود…آن آقای آشنا با بلاها و بردباری، در معرض ظلم و ستم، شکنجه شده در قعر زندان ها و ظلمت سلول های تنگ و تاریک، با پاهای ورم کرده و مجروح، و به بندکشیده شده با حلقه های زنجیر».
حضرت کاظم علیه السلام با پیروی از این رهنمود و در مقابل نیروهای باطل، از صبر و بردباری و نماز و عبادت یاری می جست؛ «کان یحیی اللیل بالسهر الی السّحر بمواصلة الاستغفار حلیف السجدة الطویلة و الدموع الغزیرة و المناجات الکثیرة و الضّراعات المتّصلة؛ (الانوار البهیة، ص 205) آن حضرت شب ها را تا سحر بیدار بود و شب زنده داری هایش همواره با استغفار بود، همراه با سجده های طولانی، اشکهای ریزان، مناجات بسیار و ناله ها و زاری های مداوم در حال عبادت».
پیشوای هفتم نمونه بارزی از این اولیای الهی است.
نمونه: سخن امام به مهدی عباسی
مهدی، سومین خلیفه عباسی در یک اقدام عوام فریبانه اعلام کرد که هر کسی که حقوقی بر گردن نظام حکومتی دارد، می تواند برای رسیدن به حق خود اقدام نماید. او در یک حرکت ظاهری مشغول ادای حقوق مردم شد. امام کاظم علیه السلام نیز خواستار اعاده حقوق خود شد. در آنجا گفتگوی ذیل میان خلیفه و پیشوای هفتم علیه السلام به وقوع پیوست:
- حقوق شما چیست؟ فدک.
- محدوده فدک را مشخص کن تا به شما بازگردانم.
- حدّ اول آن، کوه احد، حدّ دوم، عریش مصر، حدّ سوم، سیف البحر (دریای خزر) و حدّ چهارم دومة الجندل (سرزمین عراق) است.
- همه این ها!/ آری!
خلیفه آنچنان ناراحت شد که آثار غضب در چهره اش پدیدار گشت و با ناراحتی شدید گفت که مقدار زیادی است، باید بیندیشیم. امام کاظم علیه السلام با این سخن به او فهماند که حکومت، حق امام کاظم علیه السلام است و زمام حکومت بر دنیای اسلام باید در دست اهل بیت علیهم السلام باشد. (رجوع شود به اصول کافی، کتاب الحجة، باب الفیء و الانفال)
برگرفته شده از سالنمای تبلیغ

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 02:40:50 ب.ظ ]
از امام علی النقی علیه السلام چند یادگار برای ما رسیده است که متاسفانه در بین شیعیان نیز غریب می باشند.

1 زیارت جامعه کبیره

درباره زیارت جامعه کبیره که اقیانوسی مواج از معارف الهی و مضامین عالی مشتمل بر معرفی مقام ائمه علیهم السلام است در این مختصر نمی گنجد اما به همین میزان می توان اشاره کرد که زیارت جامعه به تعبیر علامه مجلسی (ره) از نظر سند و روایت، از صحیح ترین و قوی ترین زیارات ائمه علیهم السلام است، یادگاری عظیم که در حرم هر یک از ائمه معصومین آن را می خوانیم.

2. زیارت غدیریه

نیز سندی بسیار معتبر دارد و مربوط به روز عید غدیری است که امام هادی علیه السلام در سفری، به اجبار متوکل از مدینه به سامرا داشته اند و در نجف اشرف این زیارت را خطاب به قبر مطهر جد بزرگوارشان امام علی علیه السلام قرائت کردند.

دوستداران اهل بیت از این نکته غافل نباشند که این زیارت نیز مخصوص عید غدیر نیست و در کتاب شریف مفاتیح الجنان آمده و هر روز می توان این زیارت را قرائت کرد و مرحوم شیخ عباس قمی نیز بر این نکته تصریح کرده اند.

3. دعای کوتاه در کنار قبر مبارک آن حضرت

امام هادی علیه السلام آن قدر مهربان است و آن قدر برای زائران و دوستداران و شیعیان خیر می خواهند که فرمودند: از خدا خواسته ام هر کس این دعا را در کنار قبر من بخواند ناامید برنگردد.

یا عُدتی عند العُدَد و یا رجائی و المُعتمَد و یا کَهفی و السند یا واحد یا احد ویا قل هو الله احد اسئلک اللهم بحق من خلقتَ من خلقک و لم تجعل فی خلقک مثلهم احداً صل علی جماعتهم و افعل بی کذا و کذا

4. نماز بالای سر در حرم امام رضا علیه السلام

ایشان فرمودند هر کس از خداوند حاجتی دارد پس قبر مطهر جدم امام رضا علیه السلام را در طوس زیارت کند و دو رکعت نماز نزد قبر او بگذارد و در قنوت نماز حاجتش را طلب کند خداوند دعایش را اجابت می کند مگر اینکه در مورد گناه یا قطع رحم باشد.

5. تعقیب نماز

از علی بن مهزیار روایت شده که محمد بن ابراهیم به حضرت امام هادی نامه ای نوشت که اگر مصلحت می دانید به من دعایی تعلیم دهید که بعد از هر نماز بخوانم تا خداوند به سبب آن خیر دنیا و آخرت را به من عنایت فرماید.

امام هادی علیه السلام این دعا را آموزش دادند:

اعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا تُرام و قدرتک التی لا یمتنع منها شیءٌ من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها و لا حولَ و لا قوةَ الا بالله العلی العظیم.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[جمعه 1391-03-05] [ 11:25:42 ق.ظ ]
امام هادی علیه السلام فرمودند
مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یاند و در آخرت به وسیله  اعمال محاسبه و جزا داده خواهند شد.

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 11:09:59 ق.ظ ]
امام هادی علیه السلام:

از کسی که آزرده اش کرده ای صفا و یکرنگی مجوی، و از کسی که تیر بد گمانت را به او نشانه رفته ای خیرخواهی و صداقت مطلب، زیرا دل دیگران با تو همچون دل توست با دیگران.

امام هادی علیه السلام به لطف الهام خداوند زبانهای گوناگون را می دانست و دراین باره روایات، به حد استفاضه رسیده است. از جمله آنکه علی بن مهزیار روایت کرده که : خدمتکار مقلابی خود را نزد امام هادی علیه السلام  فرستادم. خدمتکار شگفت زده  بازگشت. از او پرسیدم فرزندم تو را چه می شود؟ پاسخ داد چگونه شگفت زده نشوم که او (امام هادی علیه السلام) پیوسته با من به زبان ما تکلم فرمود آن چنان که گویی یکی از ماست. من خیال کردم که او بین مقلابیها زیسته است.

در این باره روایت های دیگری نیز وارد شده است مبنی بر این که امامان علیهم السلام به زبانهای دیگری نظیر فارسی و ترکی و همانند آن سخن می گفته اند و مردم را از حوادثی که در آینده انتظارش را می کشیدند خبر می دادند چنانکه در ارتباط با مرگ واثق، خلیفه عباسی، این امر به ثبوت رسید.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 11:07:41 ق.ظ ]
امام هادی علیه السلام فرمودند: همانا ولایت ما اهل بیت برای شیعیان و دوستان، پناهگاه امنی می باشد که چنانچه در همه امور به آن تمسک جویند بر تمام مشکلات (مادی و معنوی) فایق آیند.

انّ لشیعتنا بولایتنا لعصمة لو سلکوا بها فی لجة البحار الغامرة

شهادت این امام همام و مظلوم را به همه شیعیان تسلیت عرض می نماییم.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 11:07:20 ق.ظ ]
با عرض سلام و تبريك به مناسبت روز زن و ولادت حضرت زهرا سلام الله عليها

درباره امام علي عليه السلام مي خواستم چند نكته اي از كتاب ارزشمند «امير گلها» بنويسم كه

با توجه به اين كه در برخي از سايت ها به طور پراكنده در اين باره نوشته شده است،‌ در اين جا

آدرس آن صفحات را براي شما مي گذارم تا حداقل پيوندي با اين وبلاگ ها برقرار كرده باشم.

براي مطالعه قسمتي از امير گلها از لينك هاي زير استفاده كنيد:

1.

2.

3.

4.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[جمعه 1391-02-22] [ 03:47:59 ب.ظ ]

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

 

سخن نبی اکرم که می فرمایند: «وقتی مشتاق بوی بهشت می شوم فاطمه را می بویم» به چه معنایی است؟

اگرچه همه اهل بیت علیهم السلام رایحه طیبه سبحانی دارند و منور به نور مقدس الهی هستند، لکن حضرت زهرا علیها السلام مظهر لطافت تام و نور اتم الهی هستند و منشأ و سرچشمه وجودی آن حضرت، بنا بر روایات اهل بیت (ع) از بهشت خداوند تعالی بوده است، و آن حضرت یک موجود قدسی و ملکوتی بوده اند که به شکل انسان در این عالم ظاهر و بارز شده است.

فدک چه بوده است و حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه مالک آن شده بودند؟

فدک، منطقه ای واگذار شده از سوی خداوند متعال به حضرت رسول (ص) بوده است که در قرآن و روایات به این گونه موارد، «فیء» (هر مال و زمینی که بدون قهر و غلبه و لشکرکشی به دست آید) گفته شده و در تحت مالکیت نبیّ مکرّم (ص) بوده است و آن حضرت به امر خداوند سبحان، آن را به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذار فرمودند و چنانکه از روایات استفاده می شود، این واگذاری به خاطر حقّی بوده است که حضرت خدیجه علیها السلام به اسلام عزیز داشته اند.

 

تظلم خواهی اهل بیت در مورد فدک به چه خاطر بود؟ آیا دفاع از مال شخصی بوده یا دفاع از مال امت؟

اول دفاع از مال واجب است، به ویژه آن که قصد تقویت اسلام را با آن مال داشته باشد، لکن آنچه را باید توجه داشت نکته دوم است و آن این که غصب فدک به عنوان این که بیت المال است و یا به بهانه این که پیامبر (ص) از خود ارث باقی نمی گذارد، یک بدعت تاریخی و یک ظلم بزرگ بود که ایستادگی در مقابل بدعت و ظلم، از واجبات بزرگ در اسلام است و اهل بیت (ع) در مقابل این بدعت و ظلم، ایستادگی فرمودند.


برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[دوشنبه 1391-02-11] [ 09:56:42 ب.ظ ]

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

 

چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها «بضعة النبی» (پاره تن رسول خدا (ص)) می گویند؟

این مطلب، اخذ شده از روایاتی است که از نبی مکرم (ص) نقل شده است و حکایت از شدت تعلق آن حضرت به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، زیرا نسل مبارک پیامبر اکرم (ص) یعنی وجود مبارک ائمه اطهار سلام الله علیها از ناحیه مقدسه حضرت زهرا است.

معنای حقیقی کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله که خطاب به حضرت زهرا (س) می فرمودند: «فداها ابوها» چیست؟

این گونه عبارت ها که در زیارات مختلف نیز نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام به طور مکرر آمده است، مانند «بأبی انت و امی» یا «بأبی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی» که در زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره وارد شده است، کنایه از شدت محبتی است که معلول شناخت حقیقت و درک شأن و شخصیت آن حضرات بوده است و کنایه از این که اگر همه چیز فدای آن حقایق قدسی و آن عظمت های معنوی و آن شخصیت های الهی گردد، به جا و شایسته است؛ بنابراین تعبیر «فداها ابوها» که پیامبر اکرم (ص) خطاب به حضرت زهرا (س) می فرمودند معلول شناخت ایشان از مقام رفیع و قدسی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بوده است.


برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:53:56 ب.ظ ]

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

 

چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها لقب «الحَوراء الانسیه» داده شده است؟

زیرا چنانکه حضرت ثامن الحجج علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند، منشأ وجودی و ریشه اصلی وجود حضرت زهرا سلام الله علیها مائده بهشتی بوده است و لذا آن بانوی معظمه، گویی ملک و حوریه ای است که به شکل انسان است و از این حیث، آن حضرت «الحوراء الانسیه» می باشند و لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی (ره) که در مسأله ولایت، دارای مراتب عالیه علمی و عملی بودند می فرمودند: همه جلوه ها و تجلیات الهی و همه جلوه ها و تجلیات ملکوتی و جبروتی و همه جلوه ها و تجلیات مُلکی و ناسوتی و همچنین تمام هویت های کمالی در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها یکجا جمع شده است و بنابراین، آن حضرت یک انسان روحانی است و به عبارت دیگر، تمامِ حقیقت انسان و تمام نسخه انسانیت است.


برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:51:26 ب.ظ ]
 

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

 

در وجه تسمیه حضرت زهرا سلام الله علیها به «طاهره» گفته اند: به این دلیل است که آن حضرت از عادت زنانه پاک و مطهر بوده اند. آیا این ویژگی به عنوان فضیلت و کرامت اختصاصی ایشان می باشد، یا علت طبیعی داشته است؟

 


این، یک کرامت ویژه و اعجاز برای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است که جریان طبیعی زنانه را خنثی نموده است. و از این جهت، بعد از سقط حضرت محسن، بلافاصله برای اداء آن خطبه غرّاء به مسجد مشرف شدند.

برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:47:53 ب.ظ ]
 

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

منشأ اسماء و القابی که به حضرت زهرا (س) نسبت داده اند از کجاست؟

 

 

تفسیر هر یک و وجه تسمیه آن وجود مقدس، در روایات مربوطه آمده است که باید به محل آن مراجعه شود. چنانکه در تفسیر اسم مبارک ایشان هم مطالب عمیقی وارد شده و از جمله، آن که وجه تسمیه فاطمه، آن است که مردمان از درک شأن و حقیقت مقدسه آن حضرت «مفطوم» یعنی ناتوان هستند و ادراک حقیقت و شخصیت والای او، اختصاص به خدای سبحان و پدر و شوهر و فرزندان والاقدر او دارد.

کنیه «ام ابیها» از کنیه های حضرت زهرا به چه معناست؟

چون شخصیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله، مرهون آن بانوی بزرگوار است، لذا حضرت زهرا علیها السلام برای شخصیت ایشان جزء العله می باشند، همان طور که شخص پیامبر گرامی مرهون مادرشان می باشند و لذا حضرت آمنه علیها السلام مادر نبی مکرم اسلام برای شخص آن وجود مقدس جزء العله هستند و این، معنای کنیه «ام ابیها» است.

برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:45:15 ب.ظ ]
 

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

 

زمان تولد حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از بعثت بوده است یا بعد از بعثت؟

بنا بر قول مشهور، پنج سال بعد از بعثت بوده است.آیا حضرت زهرا دارای خواهر یا برادر بودند؟

آن حضرت، ظاهراً تنها فرزند پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه علیها السلام هستند و حضرت خدیجه علیها السلام به غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرزند دیگری نداشتند.

 

در میان اسامی متعددی که برای حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل شده، کدام یک اسم و کدام یک لقب ایشان است؟

اسم مشهور آن حضرت فاطمه سلام الله علیها است و القاب متعددی دارند که مشهورترین آن «زهرا» است.


 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:42:39 ب.ظ ]
 

 

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

این گفته شده «در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها زنان بهشتی به کمک خدیجه علیها السلام آمدند» یعنی چه؟

 

آن چه مسلم است این است که خداوند برای احترام حضرت خدیجه علیها السلام، از عالم غیب افرادی را فرستاده است، چنانکه برای حواریین حضرت عیسی علیه السلام از عالم غیب مائده فرستاده است، چنانکه برای قوم حضرت موسی علیه السلام مائده ای به نام «منّ و سلوی» فرستاده است، لکن خصوصیات این مسایل و موارد معلوم نیست.

برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:37:49 ب.ظ ]
پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

آیا صحبت نمودن حضرت زهرا سلام الله علیهااز درون رحم با مادرشان حضرت خدیجه سلام الله علیها صحیح است؟ چطور امکان دارد؟

 

این امر یک مسأله طبیعی نبوده بلکه کرامتی ویژه و معجزه بوده است و اختصاص به حضرت زهرا سلام الله علیها هم نداشته، بلکه درباره دیگر از ائمه طاهرین علیهم السلام نیز نقل شده است. و معجزه، هم امکان ذاتی و هم امکان وقوعی دارد.

برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب


 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:32:42 ب.ظ ]
 

پرسش و پاسخ از آیت الله مظاهری مد ظله العالی

این مطلب که می فرمایند: «منشأ خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها رُطب (خرما) و سیب بهشتی است» یعنی چه؟

این قضیه از خصوصیات و امتیازات حضرت زهرا سلام الله علیها است، که به پدر بزرگوار ایشان امر شد چهل روز از مردم کناره گیری کردند و در غار حراء به ریاضت دینی و عبادت مشغول شدند و پس از چهل روز، جبرئیل امین از عالم غیب برای آن حضرت، غذای بهشتی آورده و آن بزرگوار تناول فرمودند و نور حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت خدیجه سلام الله علیها منتقل گردید.

برگرفته شده از کتاب اندیشه های ناب

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 09:29:10 ب.ظ ]
 

سخنان فاطمه

از فاطمه (علیها السلام) سخنان فراوانی بر جای مانده، که پاره‌ای از آنان مستقیماً از او نقل شده است و به نیکی می‌توان گوشه‌ای از علو مقام و ژرفای علم و معرفت او را در این کلمات دریافت و پاره‌ای دیگر نیز بواسطه او، از وجود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت گشته است که به نوبه خود بیانگر ارتباط نزدیک او با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و عمق درک و فهم فاطمه (علیها السلام) می‌باشد. در این مجال، جهت رعایت اختصار تنها به دو مورد از کلماتی که مستقیماً از فاطمه (علیها السلام) نقل شده اشاره می‌نماییم:

1- قال مولاتنا فاطمة الزهرا (علیها السلام): “من اصعد الی الله خالص عبادته، اهبط الله عزوجل الیه افضل مصلحته

فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمود: “هر کس عبادت خالص خود را به سوی پروردگار بالا بفرستد، خداوند برترین مصلحت خود را به سوی او می‌فرستد.”

2- قال مولاتنا فاطمة الزهرا (علیها السلام) فی قسم من خطبة الفدکیة: “فجعل الله الایمان تطهیراً لکم من الشرک، و الصلوه تنزیها لکم عن الکبر، و الزکاه تزکیه للنفس و نماًء فی الرزق، و الصیام تثبیتاً للإ خلاص، و الحج تشییداً للدین، و العدل تنسیقاً للقلوب، و طاعتنا نظاماً للملة، و اما متنا اماناً من الفرقه، و الجهاد عزا للإسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر، و الأمر بالمعروف مصلحة للعامه، و بر الوالدین وقایه من السخط، وصلة الأرحام منماة للعدد، و القصاص حصناً للدماء، و الوفاء بالندر تعریضاً للمغفره، و توفیة المکائیل و الموازین تغییراً للبخس، و النهی عن شرب الخمر تنزیهاً عن الرجس، و اجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، و ترک السرقة ایجاباً للعفة، و حرم الله الشرک اخلاصاً له بالربوبیه، فاتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون و اطیعو الله فیما امرکم به و نهاکم عنه فانه” انما یخشی الله من عباده العلماء.

فاطمه زهرا (علیها السلام) در قسمتی از خطبه فدکیه می‌فرمایند: “پس خداوند ایمان را موجب پاکی شما از شرک، نماز را موجب تنزیه و پاکی شما از (آلودگی) تکبر، زکات را باعث تزکیه و طهارت روح و روان و رشد و فزونی در روزی، روزه را موجب پایداری اخلاص، حج را باعث استواری دین، دادگری و عدل را موجب انسجام و تقویت دلها، اطاعت و پیروی از ما را باعث نظم و آسایش ملت، رهبری و پیشوایی ما را موجب امان از جدایی و تفرقه، جهاد را موجب عزت و شکوه اسلام، صبر و پایداری را کمکی بر استحقاق و شایستگی پاداش، امر به معروف را به مصلحت عامه مردم، نیکی به پدر و مادر را سپری از خشم پروردگار، پیوند و پیوستگی با ارحام و خویشاوندان را موجب کثرت جمعیت، قصاص را موجب جلوگیری از خونریزیها، وفا به نذر را موجب قرار گرفتن در معرض آمرزش، پرهیز از کم فروشی را موجب عدم زیان و ورشکستگی، نهی از آشامیدن شراب را به خاطر پاک بودن از پلیدی، دوری جستن از قذف (تهمت ناروای جنسی) را انگیزه‌ای برای جلوگیری از لعن و نفرین، پرهیز از دزدی را موجب حفظ عفت و پاکدامنی قرار داد و خداوند شرک ورزیدن نسبت به خود را از آن جهت حرام فرمود که بندگان در بندگی خود نسبت به ربوبیت او اخلاص پیشه کنند، پس “از خداوند بدان گونه که شایسته است پرهیز داشته باشید و تقوا پیشه کنید و جز درحال مسلمانی از دنیا نروید.” و خدا را در آنچه که شما را بدان امر می‌کند و آنچه که نهی می‌کند فرمان برداری کنید. زیرا “تنها بندگان دانا از خداوند خوف و ترس دارند.”

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
[سه شنبه 1391-01-29] [ 08:52:06 ب.ظ ]
 

بیماری فاطمه (علیها السلام) و عیادت از او

سرانجام فاطمه بر اثر شدت ضربات و لطماتی که به او بر اثر هجوم به خانه‌اش و وقایع پس از آن وارد گشته بود، بیمار گشت و در بستر بیماری افتاد. گاه به زحمت از بستر برمی‌خاست و کارهای خانه را انجام می‌داد و گاه به سختی و با همراهی اطفال کوچکش، خود را کنار تربت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌رساند و یا کنار مزار حمزه عموی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر شهدای احد حاضر می‌گشت و غم و اندوه خود را بازگو می‌نمود.

در همین ایام بود که روزی زنان مهاجر و انصار که از بیماری او آگاهی یافته بودند، جهت عیادت به دیدارش آمدند. فاطمه (علیها السلام) در این دیدار بار دیگر اعتراض و نارضایتی خویش را از اقدام گروهی که خلافت را به ناحق از آن خویش نموده بودند، اعلام نمود و از آنان و عده‌ای که در مقابل آن سکوت نموده بودند، به علت عدم انجام وظیفه الهی و نادیده گرفتن فرمان نبوی درباره وصایت امام علی (علیه السلام) انتقاد کرد و نسبت به عواقب این اقدام و خروج اسلام از مجرای صحیح خود به آنان هشدار داد. همچنین برکاتی را که در اثر عمل به تکلیف الهی و اطاعت از جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جانب خداوند بر آنان نائل خواهد شد، خاطر نشان نمود.

در چنین روزهایی بود که ابابکر و عمر به عیادت حضرت آمدند. هر چند در ابتدا فاطمه (علیها السلام) از آنان رویگردان بود و به آنان اذن عیادت نمی‌داد، اما سرانجام آنان بر بستر فاطمه(علیها السلام) حاضر گشتند. فاطمه (علیها السلام) در این هنگام، این کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را که فرموده بود: “هر کس فاطمه را به غصب در آورد من را آزرده و هر که او را راضی نماید مرا راضی نموده“، به آنان یادآوری نمود. ابابکر و عمر نیز صدق این کلام و انتساب آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را تأیید نمودند. سرانجام فاطمه(علیها السلام)، خدا و ملائکه را شاهد گرفت فرمود: “شما من را به غضب آوردید و هرگز من را راضی ننمودید؛ در نزد پیامبر، شکایت شما دو نفر را خواهم نمود.

وصیت

در ایام بیماری، فاطمه (علیها السلام) روزی امام علی (علیه السلام) را فراخواند و آن حضرت را وصی خویش قرار داد و به آن حضرت وصیت نمود که پس از وفاتش، فاطمه (علیها السلام) را شبانه غسل دهد و شبانه کفن نماید و شبانه دفن کند و احدی از کسانی که در حق او ستم روا داشته‌اند، در مراسم تدفین و نماز خواندن بر جنازه او حاضر نباشند.

شهادت

سرانجام روز سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری فرا رسید. فاطمه (علیها السلام) آب طلب نموده و بوسیله آن بدن مطهر خویش را شستشو داد و غسل نمود. سپس جامه‌ای نو پوشید و در بستر خوابید و پارچه‌ای سفید به روی خود کشید؛ چیزی نگذشت که دخت پیامبر، بر اثر حوادث ناشی از هجوم به خانه ایشان، دنیا را ترک نموده و به شهادت رسید؛ در حالیکه از عمر مبارکش بنا بر مشهور، 18 سال بیشتر نمی‌گذشت و بنا بر مشهور تنها 95 روز پس از رسول خدا در این دنیا زندگی نمود.

فاطمه (علیها السلام) در حالی از این دنیا سفر نمود که بنا بر گفته معتبرترین کتب در نزد اهل تسنن و همچنین برترین کتب شیعیان، از ابابکر و عمر خشمگین بود و در اواخر عمر هرگز با آنان سخن نگفت؛ و طبیعی است که دیگر حتی تأسف ابی‌بکر در هنگام مرگ از تعرض به خانه فاطمه (علیها السلام) سودی نخواهد بخشید.

تغسیل و تدفین

مردم مدینه پس از آگاهی از شهادت فاطمه (علیها السلام)، در اطراف خانه آن بزرگوار جمع گشتند و منتظر تشییع و تدفین فاطمه (علیها السلام) بودند؛ اما اعلام شد که تدفین فاطمه(علیها السلام) به تأخیر افتاده است. لذا مردم پراکنده شدند. هنگامی که شب فرا رسید و چشمان مردم به خواب رفت، امام علی (علیه السلام) بنا بر وصیت فاطمه (علیها السلام) و بدور از حضور افراد، به غسل بدن مطهر و رنج دیده همسر خویش پرداخت و سپس او را کفن نمود. هنگامی که از غسل دادن او فارغ شد، به امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) (در حالی که در زمان شهادت مادر هر دو کودک بودند.) امر فرمود: تا عده‌ای از صحابه راستین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را که البته مورد رضایت فاطمه (علیها السلام) بودند، خبر نمایند تا در مراسم تدفین آن بزرگوار شرکت کنند. (و اینان از 7 نفر تجاوز نمی‌کرده‌اند). پس از حضور آنان، امیر مؤمنان بر فاطمه (علیها السلام) نماز گزارد و سپس در میان حزن و اندوه کودکان خردسالش که مخفیانه در فراق مادر جوان خویش گریه می‌نمودند، به تدفین فاطمه (علیها السلام) پرداخت. هنگامی که تدفین فاطمه (علیها السلام) به پایان رسید، رو به سمت مزار رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نمود و گفت:

“سلام بر تو ای رسول خدا، از جانب من و از دخترت؛ آن دختری که بر تو و در کنار تو آرمیده است و در زمانی اندک به تو ملحق شده. ای رسول خدا، صبر و شکیبایی‌ام از فراق حبیبه‌ات کم شده، خودداریم در فراق او از بین رفت… ما از خداییم و بسوی او باز می‌گردیم… به زودی دخترت، تو را خبر دهد که چه سان امتت فراهم گردیدند و بر او ستم ورزیدند. سرگذشت را از او بپرس و گزارش را از او بخواه که دیری نگذشته و یاد تو فراموش نگشته…”

امروزه پس از گذشت سالیان متمادی همچنان مزار سرور بانوان جهان مخفی است و کسی از محل آن آگاه نیست. مسلمانان و بخصوص شیعیان در انتظار ظهور امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بزرگترین منجی الهی و یازدهمین فرزند از نسل فاطمه (علیها السلام) در میان ائمه می‌باشند تا او مزار مخفی شده مادر خویش را بر جهانیان آشکار سازد و به ظلم و بی عدالتی در سراسر گیتی، پایان دهد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:49:56 ب.ظ ]
 

فاطمه (علیها السلام) و فدک

از دیگر ستمهایی که پس از ارتحال پیامبر در حق فاطمه (علیها السلام) روا داشته شد، مسأله فدک بود. فدک قریه‌ای است که تا مدینه حدود 165 کیلومتر فاصله دارد و دارای چشمه جوشان و نخلهای فراوان خرماست و خطه‌ای حاصلخیز می‌باشد. این قریه متعلق به یهودیان بود و آن را بدون هیچ جنگی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بخشیدند؛ لذا مشمول اصطلاح انفال می‌گردد و بر طبق صریح قرآن، تنها اختصاص به خداوند و پیامبر اسلام دارد. پس از این جریان و با نزول آیه «و ات ذا القربی حقه»، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر طبق دستور الهی آن را به فاطمه (علیها السلام) بخشید. فاطمه (علیها السلام) و امیر مومنان (علیه السلام) در فدک عاملانی داشتند که در آبادانی آن می‌کوشیدند و پس از برداشت محصول، درآمد آن را برای فاطمه (علیها السلام) می‌فرستادند. فاطمه (علیها السلام) نیز ابتدا حقوق عاملان خویش را می‌پرداخت و سپس مابقی را در میان فقرا تقسیم می‌نمود؛ و این در حالی بود که وضع معیشت آن حضرت و امام علی (علیه السلام) در ساده‌ترین وضع به سر می‌برد. گاه آنان قوت روز خویش را هم در راه خدا انفاق می‌نمودند و در نتیجه گرسنه سر به بالین می‌نهادند. اما در عین حال فقرا را بر خویش مقدم می‌داشتند و در این عمل خویش، تنها خدا را منظور نظر قرار می‌دادند. (چنانچه در آیات آغازین سوره دهر آمده است). پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، ابابکر با منتسب نمودن حدیثی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با این مضمون که ما انبیا از خویش ارثی باقی نمی‌گذاریم، ادعا نمود آنچه از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باقی مانده، متعلق به تمامی مسلمین است.

فاطمه در مقام دفاع از حق مسلم خویش دو گونه عمل نمود. ابتدا افرادی را به عنوان شاهد معرفی نمود که گواهی دهند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان حیات خویش فدک را به او بخشیده است و در نتیجه فدک چیزی نبوده که به صورت ارث به او رسیده باشد. در مرحله بعد حضرت خطبه‌ای را در مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ایراد نمود که همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد، حاوی مطالب عمیق در توحید و رسالت و امامت است. در این خطبه که در نهایت فصاحت و بلاغت ایراد گردیده است، بطلان ادعای ابابکر را ثابت نمود.فاطمه به ابوبکر خطاب نمود که چگونه خلاف کتاب خدا سخن می‌گویی؟! سپس حضرت به شواهدی از آیات قرآن اشاره نمود که در آنها سلیمان، وارث داود ذکر گردیده و یا زکریا از خداوند تقاضای فرزندی را می‌نماید که وارث او و وارث آل یعقوب باشد. از استدلال فاطمه (علیها السلام) به نیکی اثبات می‌گردد بر فرض که فدک در زمان حیات پیامبر به فاطمه (علیها السلام) بخشیده نشده باشد، پس از پیامبر به او به ارث می‌رسد و در این صورت باز هم مالک آن فاطمه است و ادعای اینکه پیامبران از خویش ارث باقی نمی‌گذارند، ادعایی است خلاف حقیقت، و نسبت دادن این کلام به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) امری است دروغ؛ چرا که محال است آن حضرت بر خلاف کلام الهی سخن بگوید و خداوند نیز بارها در قرآن کریم این امر را تایید نموده و بر آن تاکید کرده است. اما با تمام این وجود، همچنان غصب فدک ادامه یافت و به مالک حقیقی‌اش بازگردانده نشد.

باید توجه داشت صحت ادعای فاطمه (علیها السلام) چنان واضح و روشن بود و استدلالهای او آنچنان متین و استوار بیان گردید که دیگر برای کسی جای شک باقی نمی‌ماند و بسیاری از منکرین در درون خود به وضوح آن را پذیرفته بودند. دلیل این معنا، آنست که عمر خلیفه دوم هنگامی که فتوحات اسلامی گسترش یافت و نیاز دستگاه خلافت به در آمد حاصل از آن بر طرف گردید، فدک را به امیر مؤمنان (علیه السلام) و اولاد فاطمه (علیها السلام) باز گرداند. اما بار دیگر در زمان عثمان فدک غصب گردید.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:42:11 ب.ظ ]
 

فاطمه (علیها السلام) پس از پیامبر

با وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، فاطمه (علیها السلام) غرق در سوگ و ماتم شد. از یک طرف نه تنها پدر او بلکه آخرین فرستاده خداوند و ممتازترین مخلوق او، از میان بندگان به سوی خداوند، بار سفر بسته بود. هم او که در وجود خویش برترین مکارم اخلاقی را جمع نموده و با وصف صاحب خلق عظیم، توسط خداوند ستوده شده بود. هم او که با وفاتش باب وحی تشریعی بسته شد؛ از طرفی دیگر حق وصی او غصب گشته بود. و بدین ترتیب دین از مجرای صحیح خود، در حال انحراف بود. فاطمه (علیها السلام) هیچگاه غم و اندوه خویش را در این زمینه کتمان نمی‌نمود. گاه بر مزار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حاضر می‌شد و به سوگواری می‌پرداخت و گاه تربت شهیدان احد و مزار حمزه عموی پیامبر را برمی‌گزید و درد دل خویش را در آنجا بازگو می‌نمود. حتی آن هنگام که زنان مدینه علت غم و اندوه او را جویا شدند، در جواب آنان صراحتاً اعلام نمود که محزون فقدان رسول خدا و مغموم غصب حق وصی اوست.

هنوز چیزی از وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نگذشته بود که سفارش رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ابلاغ فرمان الهی توسط ایشان در روز غدیر، مبنی بر نصب امام علی (علیه السلام) به عنوان حاکم و ولی مسلمین پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، توسط عده ای نادیده گرفته شد و آنان در محلی به نام سقیفه جمع گشتند و از میان خود فردی را به عنوان حاکم برگزیدند و شروع به جمع‌آوری بیعت از سایرین برای او نمودند. به همین منظور بود که عده‌ای از مسلمانان به نشانه اعتراض به غصب حکومت و نادیده گرفتن فرمان الهی در نصب امام علی (علیه السلام) به عنوان ولی و حاکم اسلامی پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه فاطمه (علیها السلام) جمع گشتند. هنگامی که ابوبکر - منتخب سقیفه - که تنها توسط حاضرین در سقیفه انتخاب شده بود، از اجتماع آنان و عدم بیعت با وی مطلع شد؛ عمر را روانه خانه فاطمه (علیها السلام) نمود تا امام علی(علیه السلام) و سایرین را به زور برای بیعت در مسجد حاضر نماید. عمر نیز با عده‌ای به همراه پاره آتش، روانه خانه فاطمه (علیها السلام) شد. هنگامی که بر در خانه حاضر شد، فاطمه (علیها السلام) به پشت در آمد و علت حضور آنان را جویا شد. عمر علت را حاضر نمودن امام علی (علیه السلام) و دیگران در مسجد برای بیعت با ابوبکر عنوان نمود. فاطمه (علیها السلام) آنان را از این امر منع نمود و آنان را مورد توبیخ قرار داد. در نتیجه عده‌ای از همراهیان او متفرق گشتند. اما در این هنگام او که از عدم خروج معترضین آگاهی یافت، تهدید نمود در صورتی که امام علی (علیه السلام) و سایرین برای بیعت از خانه خارج نشوند، خانه را با اهلش به آتش خواهد کشید. و این در حالی بود که می‌دانست حضرت فاطمه (علیها السلام) در خانه حضور دارد. در این موقع عده‌ای از معترضین از خانه خارج شدند که مورد برخورد شدید عمر قرار گرفتند و شمشیر برخی از آنان نیز توسط او شکسته شد. اما همچنان امیر مومنان، فاطمه و کودکان آنان در خانه حضور داشتند. بدین ترتیب عمر دستور داد تا هیزم حاضر کنند و به وسیله هیزمهاي گردآوری شده و پاره آتشی که با خود همراه داشت، درب خانه را به آتش کشیدند و به زور وارد خانه شدند و به همراه عده‌ای از همراهانش خانه را مورد تفتیش قرار داده و امام علی را به زور و با اکراه به سمت مسجد کشان کشان بردند. در حین این عمل، فاطمه (علیها السلام) بسیار صدمه دید و لطمات فراوانی را تحمل نمود اما باز از پا ننشست و بنا بر احساس وظیفه و تکلیف الهی خویش در دفاع از ولی زمان و امام خود به مسجد آمد. عمر و ابوبکر و همراهان آنان را در مسجد رسول خدا مورد خطاب قرار داد و آنان را از غضب الهی و نزول عذاب بر حذر داشت. اما آنان اعمال خویش را ادامه دادند.

منبع:‌ سايت رشد

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:41:00 ب.ظ ]
 

بیان عظمت فاطمه از زبان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، بارها و بارها فاطمه (علیها السلام) را ستود و از او تجلیل نمود. در مواقع بسیاری می‌فرمود: “پدرش به فدایش باد” و گاه خم می‌شد و دست او را می‌بوسید. به هنگام سفر از آخرین کسی که خداحافظی می‌نمود، فاطمه (علیها السلام) بود و به هنگام بازگشت به اولین محلی که وارد می‌شد، خانه او بود.

عامه محدثین و مسلمانان از هر مذهب و با هر عقیده‌ای، این کلام را نقل نموده‌اند که حضرت رسول می‌فرمود: “فاطمه پاره تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده است.” از طرفی دیگر، قرآن کریم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را از هر سخنی که منشأ آن هوای نفسانی باشد، بدور دانسته و صراحتاً بیان می‌دارد که هر چه پیامبر می‌فرماید، سخن وحی است. پس می‌توان دریافت که این همه تجلیل و ستایش از فاطمه (علیها السلام)، علتی ماورای روابط عاطفی مابین پدر و فرزند دارد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز خود به این مطلب اشاره می‌فرمود. گاه در جواب خرده‌گیران، لب به سخن می‌گشود که خداوند مرا به این کار امر نموده و یا می‌فرمود: “من بوی بهشت را از او استشمام می‌کنم.

اما اگر از زوایای دیگر به بحث بنگریم و حدیث نبوی را در کنار آیات شریفه قرآن کریم قرار دهیم، مشاهده می‌نماییم قرآن کریم عقوبت کسانی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)را اذیت نمایند، عذابی دردناک ذکر می‌کند. و یا می‌فرماید کسانی که خدا و رسول را اذیت نمایند، خدا آنان را در دنیا از رحمت خویش دور می‌دارد و برای آنان عذابی خوار کننده آماده می‌نماید. پس به نیکی مشخص می‌شود که رضا و خشنودی فاطمه (علیها السلام)، رضا و خشنودی خداوند است و غضب او نیز باعث غضب خداست. به بیانی دقیق‌تر، او مظهر رضا و غضب الهی است. چرا که نمی‌توان فرض نمود، شخصی عملی را انجام دهد و بدان وسیله فاطمه (علیها السلام) را بیازارد و موجب آزردگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گردد و بدین سبب مستوجب عقوبت الهی شود، اما خداوند از آن شخص راضی و به عمل او خشنود باشد و در عین رضایت، او را مورد عقوبتی سنگین قرار دهد.

نکته‌ای دیگر که از قرار دادن این حدیث در کنار آیات قرآن کریم بدست می‌آید، آنست که رضای فاطمه (علیها السلام)، تنها در مسیر حق بدست می‌آید و غضب او فقط در انحراف از حق و عدول از اوامر الهی حاصل می‌شود و در این امر حتی ذره‌ای تمایلات نفسانی و یا انگیزه‌های احساسی مؤثر نیست. چرا که از مقام عدل الهی، بدور است شخصی را به خاطر غضب دیگری که برخواسته از تمایل نفسانی و یا عوامل احساسی مؤثر بر اراده اوست، عقوبت نماید.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:39:15 ب.ظ ]
 

فاطمه (علیها السلام) در خانه

فاطمه (علیها السلام) با آن همه فضیلت، همسری نیکو برای امیر مؤمنان بود. تا جایی که روایت شده هنگامی که علی (علیه السلام) به فاطمه (علیها السلام) می‌نگریست، غم و اندوهش زدوده می‌شد. فاطمه (علیها السلام) هیچگاه حتی اموری را که می‌پنداشت امام علی (علیه السلام) قادر به تدارک آنها نیست، از او طلب نمی نمود. اگر بخواهیم هر چه بهتر رابطه زناشویی آن دو نور آسمان فضیلت را بررسی نماییم، نیکوست از امام علی (علیه السلام) بشنویم؛ چه آن هنگام که در ذیل خطبه‌ای به فاطمه (علیها السلام) با عنوان بهترین بانوی جهانیان مباهات می‌نماید و او را از افتخارات خویش بر می‌شمرد و یا آن هنگام که می‌فرماید: “بخدا سوگند که او را به خشم در نیاوردم و تا هنگامی که زنده بود، او را وادار به کاری که خوشش نیاید ننمودم؛ او نیز مرا به خشم نیاورد و نافرمانی هم ننمود.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:35:29 ب.ظ ]
 

ازدواج و فرزندان آن حضرت

صدیقه کبری خواستگاران فراوانی داشت. نقل است که عده‌ای از نامداران صحابه از او خواستگاری کردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنها فرمود که اختیار فاطمه در دست خداست. بنا بر آنچه که انس بن مالک نقل نموده است، عده‌ای دیگر از میان نامداران مهاجرین، برای خواستگاری فاطمه (علیها السلام) به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)رفتند و گفتند حاضریم برای این وصلت، مهر سنگینی را تقبل نماییم. رسول خدا همچنان مسأله را به نظر خداوند موکول می‌نمود تا سرانجام جبرئیل بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد و گفت: “ای محمد! خدا بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید فاطمه را به عقد علی درآور، خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است.” امام علی (علیه السلام) نیز از خواستگاران فاطمه (علیها السلام) بود و حضرت رسول بنا بر آنچه که ذکر گردید، به امر الهی با این وصلت موافقت نمود. در روایات متعددی نقل گشته است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر علی نبود، فاطمه همتایی نداشت. بدین ترتیب بود که مقدمات زفاف فراهم شد. حضرت فاطمه (علیها السلام) با مهری اندک (بر خلاف رسوم جاهلی که مهر بزرگان بسیار بود) به خانه امام علی (علیه السلام) قدم گذارد.(3) ثمره این ازدواج مبارک، 5 فرزند به نامهای حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن (که در جریان وقایع پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سقط شد)، بود. امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) از امامان 12 گانه می‌باشند که در دامان چنین مادری تربیت یافته‌اند و 9 امام دیگر (به غیر از امام علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام)) از ذریه امام حسین (علیه السلام) می‌باشند و بدین ترتیب و از طریق فاطمه (علیها السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) منتسب می‌گردند و از ذریه ایشان به شمار می‌روند.(4) و به خاطر منسوب بودن ائمه طاهرین (به غیر از امیر مؤمنان (علیه السلام)) به آن حضرت، فاطمه (علیها السلام) را “ام الائمه” (مادر امامان) گویند.

زینب (سلام الله علیها) که بزرگترین دختر فاطمه (علیها السلام) به شمار می‌آید، بانویی عابد و پاکدامن و عالم بود. او پس از واقعه عاشورا، و در امتداد حرکت امام حسین (علیه السلام)، آن چنان قیام حسینی را نیکو تبیین نمود، که پایه‌های حکومت فاسق اموی به لرزه افتاد و صدای اعتراض مردم نسبت به ظلم و جور یزید بارها و بارها بلند شد. تا جایی که حرکتهای گسترده‌ای بر ضد ظلم و ستم او سازمان گرفت. آنچه از جای جای تاریخ درباره عبادت زینب کبری (علیها السلام) بدست می‌آید، آنست که حتی در سخت‌ترین شرایط و طاقت‌فرساترین لحظات نیز راز و نیاز خویش با پروردگار خود را ترک ننمود و این عبادت و راز و نیاز او نیز ریشه در شناخت و معرفت او نسبت به ذات مقدس ربوبی داشت.

ام کلثوم نیز که در دامان چنین مادری پرورش یافته بود، بانویی جلیل القدر و خردمند و سخنور بود که او نیز پس از عاشورا به همراه زینب (سلام الله علیها) حضور داشت و نقشی عمده در آگاهی دادن به مردم ایفا نمود.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:33:50 ب.ظ ]
 

مکارم اخلاق

سراسر زندگانی صدیقه طاهره (علیها السلام)، مملو از مکارم اخلاق و رفتارهای نمونه و انسانی است. ما در این مجال جهت رعایت اختصار تنها به سه مورد اشاره می‌نماییم. اما دوباره تأکید می‌کنیم که این موارد، تنها بخش کوچکی از مکارم اخلاقی آن حضرت است.

1- از جابر بن عبدالله انصاری، صحابی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) منقول است که: مردی از اعراب مهاجر که فردی فقیر مستمند بود، پس از نماز عصر از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) طلب کمک و مساعدت نمود. حضرت فرمود که من چیزی ندارم. سپس او را به خانه فاطمه (سلام الله علیها) که در کنار مسجد و در نزدیکی خانه رسول خدا قرار داشت، راهنمایی نمودند. آن شخص به همراه بلال (صحابی و مؤذن رسول خدا) به در خانه حضرت فاطمه (علیها السلام) آمد و بر اهل بیت رسول خدا سلام گفت و سپس عرض حال نمود. حضرت فاطمه (علیها السلام) با وجود اینکه سه روز بود خود و پدر و همسرش در نهایت گرسنگی به سر می‌بردند، چون از حال فقیر آگاه شد، گردن‌بندی را که فرزند حمزه، دختر عموی حضرت به ایشان هدیه داده بود و در نزد آن بزرگوار یادگاری ارزشمند محسوب می‌شد، از گردن باز نمود و به اعرابی فرمود: این را بگیر و بفروش؛ امید است که خداوند بهتر از آن را نصیب تو نماید. اعرابی گردن‌بند را گرفت و به نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگشت و شرح حال را گفت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از شنیدن ماجرا، متأثر گشت و اشک از چشمان مبارکش فرو ریخت و به حال اعرابی دعا فرمود. عمار یاسر (از اصحاب پیامبر) برخاست و اجازه گرفت و در برابر اعطای غذا، لباس، مرکب و هزینه سفر به اعرابی، آن گردن‌بند را از او خریداری نمود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از اعرابی پرسید: آیا راضی شدی؟ او در مقابل، اظهار شرمندگی و تشکر نمود. عمار گردن‌بند را در پارچه ای یمانی پیچیده و آنرا معطر نمود و به همراه غلامش به پیامبر هدیه داد. غلام به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و جریان را باز گفت.حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) غلام و گردن‌بند را به فاطمه (علیها السلام) بخشید. غلام به خانه‌ی صدیقه اطهر آمد. زهرا (علیها السلام)، گردن‌بند را گرفت و غلام را در راه خدا آزاد نمود.

گویند غلام در این هنگام تبسم نمود. هنگامی که علت را جویا شدند، گفت: چه گردن‌بند با برکتی بود، گرسنه‌ای را سیر کرد و برهنه‌ای را پوشانید، پیاده‌ای را صاحب مرکب و فقیری را بی‌نیاز کرد و غلامی را آزاد نمود و سرانجام به نزد صاحب خویش بازگشت.

2- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در شب زفاف پیراهن نویی را برای دختر خویش تهیه نمود. فاطمه (علیها السلام) پیراهن وصله‌داری نیز داشت. سائلی بر در خانه حاضر شد و گفت: من از خاندان نبوت پیراهن کهنه می‌خواهم. حضرت زهرا (علیها السلام) خواست پیراهن وصله‌دار را مطابق خواست سائل به او بدهد که به یاد آیه شریفه “هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق نمایید“، افتاد. در این هنگام فاطمه (علیها السلام) پیراهن نو را در راه خدا انفاق نمود.

3- امام حسن مجتبی در ضمن بیانی، عبادت فاطمه (علیها السلام)، توجه او به مردم و مقدم داشتن آنان بر خویشتن، در عالیترین ساعات راز و نیاز با پروردگار را این گونه توصیف می‌نمایند: “مادرم فاطمه را دیدم که در شب جمعه‌ای در محراب عبادت خویش ایستاده بود و تا صبحگاهان، پیوسته به رکوع و سجود می‌پرداخت. و شنیدم که بر مردان و زنان مؤمن دعا می‌کرد، آنان را نام می‌برد و بسیار برایشان دعا می‌نمود اما برای خویشتن هیچ دعایی نکرد. پس به او گفتم: ای مادر، چرا برای خویش همانگونه که برای غیر، دعا می‌نمودی، دعا نکردی؟ فاطمه (علیها السلام) گفت: پسرم ! اول همسایه و سپس خانه.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:31:38 ب.ظ ]
 

مادر و پدر

همانگونه که می‌دانیم، نام پدر فاطمه (علیها السلام) محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که او رسول گرامی اسلام، خاتم پیامبران الهی و برترین مخلوق خداوند می‌باشد. مادر حضرتش خدیجه دختر خویلد، از زنان بزرگ و شریف قریش بوده است. او نخستین بانویی است که به اسلام گرویده است و پس از پذیرش اسلام، تمامی ثروت و دارایی خود را در خدمت به اسلام و مسلمانان مصرف نمود. خدیجه در دوران جاهلیت و دوران پیش از ظهور اسلام نیز به پاکدامنی مشهور بود؛ تا جایی که از او به طاهره (پاکیزه) یاد می‌شد و او را بزرگ زنان قریش می‌نامیدند.

ولادت

فاطمه (علیها السلام) در سال پنجم پس از بعثت(2) و در روز 20 جمادی الثانی در مکه به دنیا آمد. چون به دنیا پانهاد، به قدرت الهی لب به سخن گشود و گفت: شهادت می‌دهم که جز خدا، الهی نیست و پدرم رسول خدا و آقای پیامبران است و شوهرم سرور اوصیاء و فرزندانم (دو فرزندم) سرور نوادگان می‌باشند.” اکثر مفسران شیعی و عده‌ای از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازی، آیه آغازین سوره کوثر را به فاطمه (علیها السلام) تطبیق نموده‌اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم ذکر نموده‌اند. شایان ذکر است که آیه انتهایی این سوره نیز قرینه خوبی براین مدعاست که در آن خداوند به پیامبر خطاب می‌کند و می‌فرماید همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است.

منبع:‌سايت رشد

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی, مناسبتها  لینک ثابت
 [ 08:29:53 ب.ظ ]
بسمه تعالی

مقدمه

در پی استقبال عموم خواهران از برنامه های آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه های تربیت مبلغه و دوره غیرحضوری در رشته معارف اسلامی و نیاز به گسترش حوزه های علمیه خواهران که در سطح شهر اصفهان احساس می شد ریاست محترم سازمان، جناب حجةالاسلام والمسلمین بهشتی نژاد را بر آن داشت تا در سال 1377 در راستای عمل به این وظیفه مهم مدرسه علمیه خواهران را تاسیس نمای.ند به دنبال آن  با هماهنگی با مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم؛ فعالیت خود را رسماً با مدیریت خانم بهشتی نژادکارشناس فرهنگی سازمان تبلیغات در مقطع کارشناسی سطح 2 آغاز نمود. لازم به ذکر است که مدیریت قم مقاطع تحصیلی خود را از دوره عمومی(کارشناسی) تا مقطع فوق تخصصی(اجتهاد) و در رشته های فقه و اصول –کلام اسلامی-تفسیر و علوم قرآنی طراحی نموده است.

این مدرسه با وجود برخورداری از ظرفیت های علمی وآموزشی و تقاضای فراوان طلاب به لحاظ عدم امکان اختصاصی مناسب و بودجه کافی و… امکان تاسیس مقطع بالاتر(کارشناس ارشدو…) راندارد.

فعالیت های این مدرسه رامی توان درچهار بخش آموزشی،پژوهشی،فرهنگی وتبلیغ بیان نمود.

پژوهشی:

تدوین بیش از100عنوان پایان نامه وصدها عنوان مقاله درزمینه های مختلف که جهت بالا بردن سطح کیفی آنها تلاشها ی ذیل صورت می پذیرد:

-تشکیل هیئت داوران باحضور اساتید مجرب حوزه ودانشگاه

-برگزاری جلسه دفاعیه برای هریک ازپایان نامه ها

-تشویق طلاب درانتخاب موضوعات نووکارآمد

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[چهارشنبه 1390-12-24] [ 02:30:00 ب.ظ ]
آنچه ندارد عوض ای هوشیار                                                  عمرعزیزاست،غنیمت شمار

کسی سراغ گردوفروشی رفت وگفت:«می شودهمه گردوهایت رارایگان به من بدهی؟!»

گردوفروش باتعجب به اونگاه کردوجوابی نداد.دوباره پرسید:«می شودیک کیلوگردومجانی به من بدهی؟» وبازباسکوت مواجه شد.

-«پس خواهش می کنم دست کم یک عددگردوی مجانی به من بدهید.»اوآنقدراصرارکردتابالاخره گردوراگرفت.

-«یک عددکه ارزش ندارد.یک عدددیگر هم بدهید.»وبااصراریک عدددیگرگردوگرفت ودرخواست کردکه گردوی سوم رانیز مجانی بگیرد. گردوفروش عصبانی شده بود،گفت:«زرنگی !اینطورمی خواهی یکی یکی همه گردوهایم راتصاحب کنی؟»

مشتری سمج گفت:«راستش می خواستم درسی به توبدهم.عمروزندگی مانیزچنین است.اگربه توبگویم همه عمرت را به من بفروش،به هیچ قیمتی این کاررانمی کنی.ولی روزهای زندگیت رابی توجه،یکی یکی ازدست می دهی تابه خودت بیایی همه عمرت ازکف رفته است.»


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[پنجشنبه 1390-11-20] [ 10:27:11 ق.ظ ]
به مناسبت دهه فجرواحد فرهنگی مدرسه علمیه کوثر مسابقه کتابخوانی،از کتاب  انقلاب اسلامی شهید مطهری برگزارمی نماید

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه, فرهنگی  لینک ثابت
[شنبه 1390-11-15] [ 10:03:00 ق.ظ ]اعمال روز هشتم ماه‏
1-
در اين روز خواندن زيارت امام حسن عسگري (ع) و امام زمان (ع) مستحب است.

اعمال روز نهم ماه‏
اين روز، روز عيد و جشن و شادي بزرگ براي مؤمنان به مناسبت به امامت و خلافت رسيدن صاحب الزمان (ع) است.
لذا اعمال زير در
اين روز پسنديده است
.
1-
اطعام به دوستان و ايجاد فرح و شادي در بين آنان.
2-
پوشيدن لباس نو.
3-
شكر و عبادت خداوند متعال.
4-
گشاده دستي و فراواني براي خانواده.

 


اعمال روز دوازدهم ماه‏
اعمال مستحب در اين روز به شكرانه انقراض دولت اموي دو مورد است:
1-
روزه گرفتن.
2-
دو ركعت نماز مستحبي كه در ركعت اول بعد از حمد، سه بار سوره كافرون و در ركعت دوم بعد از حمد سه بار
سوره
توحيد خوانده مي‏شود
.

اعمال روز هفدهم ماه‏
اعمال مستحبي در ميلاد رسول خدا(ص) و امام صادق (ع) چنين است:
1-
غسل كردن.
2-
زيارت پيامبر و اميرمؤمنان از دور يا نزديك‏
3-
روزه‏داري. طبق روايت، روزه‏داري در اين روز برابر با روزه يك سال  است.
4-
دو ركعت نماز هنگام بالا آمدن آفتاب.
در هر ركعت پس از حمد، ده بار سوره قدر و ده بار سوره توحيد خوانده شود.
5-
گرامي داشتن مسلمانان و صدقه دادن.
6-
جشن و شادي كردن.
7-
به مشاهد شريفه رفتن.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[شنبه 1390-11-08] [ 11:25:51 ق.ظ ]
محمد را همه دوست داشتند .توی کارخیلی جدی بود.موقع شوخی هم خیلی ازدست اومی خندیدیم .

آن روزکارهازیادبودوخسته شدیم .شب برای نگهبانی نوبت مابود.ماچهارنفرباهم رفتیم.

موقع نگهبانی همگی خوابمان برد!اس بخش هم آمدواسلحه های مارابرداشت ورفت!

صبح برگشتیم مقر.محمدهمه نیروهارابه خط کرد.بعددرمورداهمیت نگهبانی و…گفت.

سه نفرراآوردبیرون.سیدرحمان هاشمی یکی ازآنهابود.شروع کرد آنهاراتنبیه کردن.کلاغ پر،پامرغی و…..

همه می دانستند محمد باکسی شوخی ندارد.

رحمان خیلی ناراحت بود.بغض کرده بود.همه می دانستنداوبامحمدسالهاست رفیق ودوست هستند.

حسابی آنهاراتنبیه کرد.بعدهم بچه هارامرخص کرد.من هم سرپست خوابم برده بود.اما من راتنبیه نکرد!

وقتی همه رفتند به سمت آقای تورجی رفتم وباحالت خاصی گفتم:محمد آقا من هم با اینها بودم.

نگاهی به من کرد.منتظرجواب بودم.البته حدس می زدم که چرا من راتنبیه نکرده!من مدتی مربی عقاید وقرآن و….بودم.

محمد گفت:اینها نیروی عادی هستند.مسئولیت اینهاهم بامن است.اماشما سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید.تکلیف اینها با من است.تکلیف شماهم باخود آقاست.شمافرمانده ات کسی دیگر است!

این راگفت ورفت.همان جا ایستادم.خیلی خجالت کشیدم .دوست داشتم من راهم تنبیه می کرد.امااین را نمی گفت.

زنده یادحجة الاسلام محرَبی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی, فرهنگی  لینک ثابت
[دوشنبه 1390-04-13] [ 08:21:39 ق.ظ ]
مرتوراهرزخم کایدازآسمان منتظرمی باش خلعت بعدازآن

“مولوی”

«جزیره»

روزی یک کشتی دردریااسیرطوفان شد،ازتمامی مسافران فقط دونفر ماندندکه به سختی خودرابه جزیره ای رساندند.یکی ازآنهافردی باایمان ودیگری بی ایمان بود.

یک روزبعدازدعاهای زیاد-توسط فرد باایمان-ازکناردریابه طرف کلبه آمدند،ناگهان دیدندکه  کلبه شان آتش گرفته.مردبی ایمان گفت:لعنت به این شانس که این همه نتیجه دعاهای توست!

مردباایمان گفت:«حتماًاین هم حکمتی داردنبایدنگران باشیم،زیراخداوندمارامی نگرد!»

فردای آن روزیک کشتی به جزیره آمدوآنهارانجات داد.

ناخدای کشتی گفت:«دیروزما دود رادیدیم وفکر کردیم حتماًبه کمک احتیاج دارید وبه طرف جزیره آمدیم.»

نکته :گاه گذشت زمان ثابت خواهدکردآنچه را«امروز»فاجعه ومصیبت می نامیم لطف وعنایت الهی بوده است.

خداگرزحکمت ببندددری زرحمت گشایددردیگری

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
[یکشنبه 1390-04-12] [ 08:00:48 ق.ظ ]
 
   
 
مسابقه راوی مهر